Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

  uprawnienia-podesty-ruchome-gdansk-400404562[1]Podesty ruchome to specjalne platformy, które umożliwiają wykonywanie prac na wysokościach. Obsługiwanie maszyn tego rodzaju wymaga zdobycia specjalnych uprawnień – zdanie egzaminu poprzedza w tym przypadku odbycie odpowiedniego kursu. Podesty ruchome to grupa, w ramach której wyróżnia się podesty wiszące, masztowe, stacjonarne, a także przejezdne. Tego rodzaju maszyny bardzo powszechnie wykorzystuje się w budownictwie – ich zastosowanie ułatwia, a wręcz umożliwia wykonywanie prac na wysokościach. Podesty ruchome znajdują zastosowanie w trakcie budowy dużych obiektów przemysłowych, handlowych itd., czyli przy realizacji szczególnie imponujących przedsięwzięć. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

pompa21[1]Pompy ciepła to jedna z możliwości ogrzewania domu. Jakie zalety ma jej wykorzystanie? O tym poniżej! Pompy ciepła instaluje się w nadziei na zmniejszenie kosztów ogrzewania, które w przypadku domów o stosunkowo dużej powierzchni okazują się być bardzo, a czasami wręcz zatrważająco wysokie. Nie da się ukryć, że odpowiednie zaprogramowanie wspomnianego urządzenia pozwala na wyraźne obniżenie rachunków, które w tzw. sezonie grzewczym mogą urastać do niewyobrażalnych wartości. Pompy ciepła nie tylko ogrzewają dom, ale również zapewniają ciepłą wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli w końcu tunelu następuje kondensacja, na co wskazuje zwiększenie ciężaru surówki, wówczas należy zmniejszyć temperaturę nośnika ciepła przez zwiększenie jego ilości. W przypadku gdy wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego, jak również formowni jest niewystarczająca, aby cała suszarnia lub jej część stanowiąca zespół mogła pracować ze zwiększoną wydajnością, wówczas część tuneli wyłącza się i próbuje oznaczyć najkrótszy czas suszenia, przy którym uzyskuje się surówkę dobrej jakości. Kiedy okresy suszenia, a zatem także wydajności suszarń zostały ustalone, określa się wymiary palenisk i wydajność systemu wentylacyjnego, co jest niezbędne przy zastosowaniu nowej metody pracy; Powierzchnię rusztu określa się z obliczenia (przyjmując raczej większe wartości danych) i jeśli jest to możliwe, instaluje się dodatkowe palenisko. Wysokość komory paleniskowej powinna wynosić przy paleniskach dla torfu, węgla brunatnego i długopłomiennych gatunków paliwa nie mniej niż 1,85 m, a dla antracytu i innych paliw krótkopłomiennych – nie mniej niż 1,5 m. Podciśnienie (ciąg) w komorach paleniskowych nie powinno przekraczać 2,5 mm sł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jedną z głównych przyczyn wpływających na przedłużenie okresu suszenia w sztucznych suszarniach jest nierównomierność schnięcia surówki w różnych miejscach komory suszarnianej lub tunelu. W suszarniach komorowych suszenie opóźnia się w środkowej części poprzecznego przekroju komory. W tym czasie, kiedy przy ścianach na półkach dolnej i górnej surówka jest zupełnie sucha, w środkowej części komory wilgotność jej przekracza 15-17%. W celu przyspieszenia suszenia w środku komory, a co za tym idzie w celu zmniejszenia ogólnego okresu suszenia, usprawniono ustawkę na półkach zagęszczając ją na skrajach i pozostawiając pośrodku przejście dla gazów. Proste to usprawnienie przyspiesza znacznie suszenie środkowych cegieł i pozwala zmniejszyć ogólny czas suszenia bez pogorszenia jakości surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Warunki technologiczne i kontrola pracy suszarni przy przyspieszonej metodzie suszenia są w zasadzie takie same jak przy zwykłym sposobie suszenia. Należy utrzymywać suszarnie w należytym stanie, dbając, aby wszystkie przegrody, szczególnie drzwi, nie były uszkodzone, ściany dzielące kanały w komorach były szczelne, a praca paleniska i systemu wentylacyjnego prawidłowa. . Ponieważ w przypadku stosowania przyspieszonej metody suszenia ilość gazów wchodzących do komór suszarni nie może być regulowana za pomocą zasuw, gdyż są one od razu całkowicie otwierane, utrzymywanie stale jednakowego ciśnienia i temperatury gazów w kanale tłoczącym oraz podciśnienia w kanale ssącym nabiera szczególnego znaczenia. Parametry te określają ilość nośnika ciepła i ciepła wchodzących do komór, a zatem decydują o przebiegu procesu wydzielania wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla przewozu surówki (zdejmowanej z urządzeń do cięcia surówki) do szop suszarnianych bądź do suszarń komorowych lub tunelowych, a po jej wysuszeniu do pieców kręgowych lub tunelowych stosuje się następujące urządzenia: ramy załadowcze, stojaki przeładowcze, wózki grzebieniaste, wózki karuzelowe, półkowe, platformowe, wózki dla suszarń i pieców tunelowych, przesuwnice, popychaki oraz przenośniki półkowe.
RAMA ZAŁADOWCZA Rama załadowcza sklada się ze spawanego szkieletu, ramy ruchomej, ramy obrotowej i mechanizmu do jej podnoszenia i opuszczania. Rama ruchoma, zrównoważona przeciwciężarami. Opuszcza się początkowo do umieszczonego pod szkieletem zagłębienia. Przy zmniejszeniu się Hst wskutek nieszczelności przewodów zwiększa się wydajność wentylatora, a zatem wzrasta moc rozwijana przez silnik; aby uniknąć ewentualności pracy silnika z przeciążeniem, wprowadza się: do wzoru współczynnik k. Zwana inaczej stojakiem załadowczym Do ramy załadowczej przylegają tory dla wózków grzebieniastych, na które ładuje się półki z surówką i przewozi je do suszarń komorowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stosowane w cegielniach dziesięciopółkowe wózki grzebieniaste składają się z wózka o czterech kółkach i spawanej konstrukcji (z kątownikami), która za pomocą mechanizmu dźwigniowego podnoszona jest do góry i opuszczana na dół. Kątowniki podnosząc się podchwytują z ramy załadowczej półki z cegłą . Gdy wózki grzebieniaste wjeżdżają do komory suszarni, urządzenie dźwigniowe opuszcza półki z cegłą i ustawia je na występach w ściankach suszarni, a pusty wózek zostaje skierowany po następną partię surówki. Na wózkach grzebieniastych zawozi się również półki (ramki) z wysuszoną surówką do stojaka przeładowczego w celu przeładowania surówki na wózki karuzelowe.
WOZEK GRZEBIENIASTY Z RAMĄ OBROTOWĄ Zwykły dziesięciopółkowy wózek grzebieniasty, załadowany surówką, przy przetaczaniu wzdłuż stelaży szop suszarnianych lub w komorach suszarnianych zaczepia często ramkami z cegłą o łaty stelaży lub występy i ściany komory suszarnianej. Załadunek i wyładunek zabiera dużo czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przesuwnica z ręcznym przesuwaniem jest to ruchoma platforma, która służy do podstawiania i przesuwania wózków z pras do suszarni tunelowych i z. suszarni do pieców. Tory przesuwnic umieszczone są prostopadle do torów suszarń tunelowych i pieców. Rama platformy przesuwnicy z mechanicznym przesuwem oparta jest na dwóch zestawach kół tocznych; przedni zestaw kół napędnych połączony jest z silnikiem elektrycznym za pomocą reduktora i przekładni. Silnik elektryczny prądu stałego jest zasilany z dolnego przewodu trakcyjnego, umieszczonego w bocznym kanale. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przenośniki szalkowe, powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, znajdują zastosowanie również w cegielniach. Jak wykazała praktyka, przenośniki te są specjalnie wygodne dla mechanizacji (w cegielniach sezonowych) dostawy surówki do szop suszarnianych, a po jej wysuszeniu – do pieców. Typowy projekt podwieszonego przenośnika szalkowego, dostosowanego do warunków produkcji cegły, został opracowany przez biuro projektów Rosstromprojekt. Po odpowiednim wypróbowaniu naprężenia łańcuchów i ich wytrzymałości na rozerwanie zastosowano przenośniki również z dłuższym łańcuchem. Przy układaniu trasy długich przenośników należy unikać częstych zmian kierunku ruchu, gdyż powoduje to dodatkowe opory, które zwiększają i tak już duże naprężenia łańcucha przenośnika, sprzyjając szybkiemu jego zużyciu.
STACJA NAPĘDOWA PRZENOŚNIKA Stacje napędowe przenośników szalkowych buduje się dwóch konstrukcji: z kołami odchylnymi ciernymi i krzywkowymi.
STACJA NACIĄGOWA PRZENOSNIKA SZALKOWEGO Aby Siła tarcia między kołami stacji napędowej i łańcuchem przenośnika była dostatecznie duża, gałąź łańcucha schodząca z kół musi być naprężona odpowiednio do naprężenia występującego w gałęzi łańcucha nachodzącej na koła stacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podesty ruchome – zalety i zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stojak przeładowczy jest stosowany do przekładania surówki z wózków grzebieniastych, przystosowanych do załadunku i wyładunku szop suszarnianych na wózki karuzelowe, których wysokość dostosowano-do załadunku pieców kręgowych. Stojak przeładowczy składa się ze spawanej ramy z prowadnicami wzdłuż których przesuwa się pionowo ruchoma rama z 10 kątownikami do układania na nich półek z cegłą. Ruchomą ramę równoważy się za pomocą zblocza, lin i przeciwciężarów. Hydrauliczne urządzenie umożliwia płynne opuszczanie ramy przy przeładunku cegły na wózek karuzelowy. Do stojaka przeładowczego doprowadzone są szyny dla wózka grzebieniastego i wózka karuzelowego, a na głównej ramie stojaka zmontowany jest zderzak i opory do dokładnego ustawiania wózków. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries