Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Dlugosc obwodu kola

Posted in Uncategorized  by admin
January 21st, 2019

Długość obwodu koła mierzy się elastyczną taśmą lub sznurkiem (który następnie trzeba zmierzyć), a szerokość roboczą otrzymuje się z przemnożenia ilości redlic przez szerokość ich odstępów. Jeśli pomnożyć otrzymaną powierzchnię przez 20, otrzymamy powierzchnię, jaką zasieje siewnik przy 20 obrotach koła jezdnego, wyrażoną w metrach, kwadratowych. Jeżeli ustaloną normę wysiewu na 1 ha podzielimy przez 10000, to otrzymamy ilość nasienia, która ma być wysiana na powierzchni 1 m2, a pomnożywszy ten wynik przez powierzchnię zasianą po 20 obrotach koła siewnika otrzymamy normę wysiewu na tej powierzchni. Po dokonaniu tego obliczenia obraca się kołem 20 razy. Wysiane nasiona zbiera się, i waży. Jeżeli okaże się, że waga zebranego nasienia wysianego przez siewnik jest mniejsza od ilości obliczonej dla 20 obrotów koła, to trzeba dźwignię przesunąć tak, aby trybiki wyrzucały więcej nasienia, po czym znów obrócić koło 20 razy i ponownie zważyć nasiona itd. , dopóki nie osiągniemy takiego ustawienia regulatora, przy którym po 20 obrotach koła jezdnego będzie się wysypywać taka ilość nasion, jaka wypada z obliczenia stosownie do ustalonej normy wysiewu (dopuszczalna jest tolerancja do 2-30f0 in plus). Jeżeli jedno koło jezdne obraca tylko połowę przyrządów wysiewających, jak to ma miejsce w siewnikach ciągnikowych, to każda połowa siewnika powinna wysiewać tylko połowę obliczonej ilości. Przykład : trzeba obliczyć, ile nasienia powinno być wysiane przy 20 obrotach koła siewnika SD – 10 – A według normy wysiewu pszenicy = 110 kgha; szerokość robocza siewnika = 1,5 m, długość obwodu koła = 3,83 m (ustalono pomiarem). Ilość ta będzie się równać (110 kg : 10000) X (3,83 X 1,5 X 20) = 1,26 kg Jednocześnie z nastawieniem wysiewu trzeba sprawdzić równomierność wysiewu przez każde urządzenie. W powyższym przykładzie każde urządzenie przy 20 obrotach powinno wysiewać 1,26 kg : 10 = 126 g. Siewniki konne zaopatrzone są w przodki, które służą do kierowania siewnikiem, tj. do utrzymania na stykach prawidłowych odstępów między rzędami. Uzyskuje się to wtedy, gdy jedno z kół przodka będzie poruszać się koleiną koła jezdnego siewnika, zaznaczoną przy poprzednim przejściu. Ponieważ odstępy między rzędami, a zatem i szerokość robocza siewnika są zmienne, przeto i koła przodka powinny być rozstawione stosownie do szerokości roboczej siewnika. Na desce do ustawienia redliczek znajdują się też znaki do ustawienia kół przodka. Zanim siewnik zostanie użyty do siewu, trzeba go wypróbować. Jedynie w czasie pracy można sprawdzić prawidłowość ustawienia redlic pod względem głębokości siewu oraz właściwe przykrycie nasion; następnie należy W. polu sprawdzić właściwą szerokość odstępu na stykach pojedynczo pracujących względnie sprzężonych siewników. [podobne: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha