Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

dzialanie automatów

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W czasie próbnej pracy badamy również działanie automatów i innych urządzeń, Jakość siewu ocenia się według następujących charakterystycznych cech: 1) zachowanie przepisowej normy wysiewu na jednostkę powierzchni, 2) zachowanie przepisowej głębokości siewu, 3) zachowanie wymaganej szerokości odstępów i prostolinijności rzędów, 4) brak mijaków i niedosiewów. Po dokładnym nastawieniu normy wysiewu i sprawdzeniu nasion na początku siewu na zagonie próbnym przekroczenie normy wysiewu może mieć miejsce tylko w wypadku przypadkowego przesunięcia dźwigni regulacyjnej. Sprawdzić to można albo mierząc przy pomocy miarki-szablonu wysunięcie trybiku wysiewającego, albo przez zapamiętanie położenia dźwigni na podziałce. Zachowanie wymaganej głębokości siewu można zbadać tylko przez rozkopanie rządka rękami, co należy zrobić w kilku różnych miejscach. Mijaki (niedosiewy, przesiewy) przy siewie mogą się zdarzyć tylko na skutek nieprawidłowego prowadzenia siewnika, zatkania się poszczególnych redlic i przewodów wysiewających lub też całej ich grupy (z powodu przedwczesnego włączenia lub wyłączenia siewnika), albo opóźnienia wsypu nasion do skrzyni. Pierwsze niedociągnięcia można mniej więcej dokładnie określić przez badanie śladów redlic pozostawianych przez siewnik na polu. W czasie sprawdzania, wkrótce po ukończeniu siewu można zaobserwować ślady powstałe zarówno na skutek zanieczyszczenia stopki redlicy jak i poszczególnych odchyleń siewnika. Dopiero po takim sprawdzeniu można dokonać przyjęcia robót. [więcej w: minimalny spadek dachu, mrówka gniewkowo, blacha cynkowo tytanowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha cynkowo tytanowa cena minimalny spadek dachu mrówka gniewkowo