Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Surówka

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Na kole wewnętrznym w warstwach dolnych odstępy wynoszą 50 mm, w środkowych 40 mm, na kole zewnętrznym w dolnych warstwach 60 mm, w środkowych 50 mm. Ułożona w ten sposób surówka tworzy ruszt, na którym paliwo rozdziela się . równomiernie. Wyjątek stanowią rządki kładane przy dymniku w miejscu ustawienia przesłony. Ustawkę zakańcza się równą ścianką, do której przylepia się przesłonę. Ustawkę w następnej komorze rozpoczyna się odstępując na pół cegły od przesłony. Poczynając od ósmej warstwy, cegły w ustawce wystają na połowę swojej długości, przyciskając przesłonę i tworząc ruszt. Ruszty wykonuje się co czwartą warstwę W kierunku do sklepienia ruszty wykonuje się coraz gęstsze – w ósmej warstwie odległość między rusztowinami wy- nosi 60 mm, a w górnych warstwach 30-40 mm. Przy omawianym sposobie układania surówki ogólna gęstość ustawki wynosi 210-215 szt/m. Zalety ustawki bezrusztowej, dzięki którym znajduje ona coraz szersze zastosowanie, są następujące: 1. Ustawka składa się tylko z dwóch elementów – spodu i jodełki, zatem jest ona łatwiejsza do opanowania przez nowych robotników. Prócz tego wydajność pracy przy tej ustawce jest większa i można do niej zastosować zmechanizowane sposoby załadunku pieca. 2. Zwiększa się powierzchnia rusztu i równomierność rozdziału paliwa. Ponieważ ruszt tworzy sama ustawka, jednakowa we wszystkich kierunkach, paliwo rozmieszcza się nie tylko na szerokość, ale i wzdłuż komory, obejmując większą powierzchnię niż przy ruszcie zwykłym. Powierzchnia rozprzestrzenienia się paliwa, jak również powierzchnia jego zetknięcia się z powietrzem zwiększają się, przez co ułatwia i przyspiesza się palenie. 3. Przy założonej gęstości ustawki zwiększa się pojemność pieca kosztem likwidacji rządków rusztowych.
ZAMUROWYWANIE BRAMEK Bramki zamurowuje się zwykle dwiema lub rzadziej trzema ściankami. Ścianki powinny być starannie obrzucone chudą zaprawą glinianą i zatarte, a przy ziemi posypane piaskiem lub popiołem. Zewnętrzną ściankę zaleca się oblepić papierem w celu uniknięcia zasysania powietrza. [hasła pokrewne: urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy, kaplica braci klaus, patrz jak to rozpalam ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus patrz jak to rozpalam urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy