Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Odprowadzania i doprowadzania powietrza dokonuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Odprowadzania i doprowadzania powietrza dokonuje się stosując trzy sposoby: 1) przepuszczając powietrze przez otwory zasypowe paleniska za pomocą przenośnych koryt, 2) przekrywając korytami rządki otwartych czeluści zasypowych i otwartą studzienkę kanału kurzawkowego oraz 3) za pomocą przyłączenia do kanału kurzawkowego specjalnych kanałów wykonanych nad sklepieniem pieca. Przy 24 komorach i więcej piec pracuje na 2 ognie. Ostatnio na 2 ognie pracują również piece o 187-20 komorach. Pierwszy sposób stosuje się tylko w starych piecach, wszystkie nowe piece zaopatrzone są w kanały wykonane nad sklepieniem. Przenośne koryta są stosowane również w starych piecach. Siła ciągu zależy od wielu warunków i w różnych piecach przy tym samym nasileniu wypalania ciąg może być różny. Wszystkie opory napotykane na drodze przepływu gazów, w rodzaju ostrych skrętów, wąskich przejść, zaśmieconych kanałów, szczelin i dziur, wpływają na siłę ciągu przy kominie lub wentylatorze wyciągowym. Szczeliny i dziury powodują zasysanie powietrza z zewnątrz. Ciąg (podciśnienie) mierzy się praktycznie za pomocą pochyłego ciągomierza umieszczonego na szóstym rządku przed ogniem. Siła ciągu waha się od 2 do 15 mm sł. H20 w zależności od warunków, gęstości ustawki, zawartości popiołu w paliwie i wymiarów pieca. Im większa jest wydajność pieca, tym większy przy pozostałych niezmiennych warunkach powinien być ciąg. Przy pracy sposobem przesypkowym i przy wprowadzaniu paliwa do masy zmniejsza się siła ciągu, ponieważ spalają się mniejsze ilości paliwa, a kanały, wskutek równomiernego rozmieszczenia paliwa na całej ustawce, nie zatykają się. Niezbędną temperaturę wypalania osiąga się przez równo- mierne, częste zasypywanie paliwa niewielkimi porcjami, którego spalanie zależy od prawidłowej ustawki i pracy dzwonów. Piece kręgowe pracują przy zastosowaniu różnorodnego paliwa o wartości opałowej nie mniejszej niż 2000 kcal/kg. W tych miejscach, gdzie temperatura nie jest dostateczna, zwykle na dużym kole, należy częściej zasypywać w-drobnych porcjach paliwo suche i wysokogatunkowe. Zasypuje się paliwo w kierunku przeciwnym do przesuwania się ognia. W celu równomiernego i nieustannego doprowadzania paliwa do pieca zaleca się stosować mechaniczne zasypniki paliwa działające na zasadzie pracy zasilacza talerzowego lub śrubowego. Równomierne zasilanie ognia możliwie małymi porcjami paliwa jest konieczne dla uzyskania dobrego wypalania. Można to uzyskać przez zastosowanie zasypników automatycznych, umieszczonych nad każdą czeluścią znajdującą się na piecu w strefie ogniowej. W ostatnich latach skonstruowano kilkanaście typów takich zasypników. Są one napędzane za pomocą silnika elektrycznego i posiadają urządzenie umożliwiające regulację zasypu. [więcej w: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha