Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Wypalanie cegły węglem kamiennym

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W piecu polowym o pojemności 75 tys. cegieł, zastosowanym w Cegielni Czapajewskiej (obwodu kujbyszewskiego), wypalanie cegły węglem kamiennym odbywa się w następujący sposób. Ustawkę cegły W piecu o wymiarach 1,5X4,5 m i wysokości 4,3 m wykonuje się w skośną jodełkę wzdłuż szerokości pieca. Odstęp między cegłami wynosi 15-7-20 mm, gęstość 340 szt/m. Na wysokość ustawia się 36 warstw surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

PIECE DO WYPALANIA WYROBÓW CERAMIKI CZERWONEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Piece stosowane do wypalania wyrobów ceramiki czerwonej dzielą się na dwie grupy: l piece okresowe, 1) piece o działaniu ciągłym. PIECE O DZIAŁANIU OKRESOWYM PIECE POLOWE Do najprostszych pieców o działaniu okresowym zaliczyć należy piece mielerzowe i polowe. Piece mielerzowe ustawia się całkowicie z surówki, a po wypaleniu rozbiera się je całkowicie. Wymiary ich mogą być różne. Piec mielerzowy, który był stosowany w obwodzie kujbyszewskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

SPRZĘT TRANSPORTOWY PRZY RĘCZNYM PRZEWOZIE SURÓWKI I CEGLE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ręczny przewóz surówki z prasy do szop i z szop do pieca w małych cegielniach sezonowych odbywa się na taczkach. W cegielniach o większej wydajności przewóz świeżo uformowanej surówki odbywa się na wózkach półkowych, a suchej surówki i cegły – na wózkach platformowych.
WYPALANIE CEGŁY I BLOKÓW ŚCIENNYCH Przy wypalaniu cegły i bloków zachodzą następujące procesy: 1. Usuwanie pozostałej wilgoci, która zawsze znajduje się w surówce w ilości 6-10% i więcej. Proces usuwania wilgoci kończy się przy temperaturze surówki ok. 110-120°C. Read the rest of this entry »

Comments Off

STOJAK PRZEŁADOWCZY I WÓZKI KARUZELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Stojak przeładowczy jest stosowany do przekładania surówki z wózków grzebieniastych, przystosowanych do załadunku i wyładunku szop suszarnianych na wózki karuzelowe, których wysokość dostosowano-do załadunku pieców kręgowych. Stojak przeładowczy składa się ze spawanej ramy z prowadnicami wzdłuż których przesuwa się pionowo ruchoma rama z 10 kątownikami do układania na nich półek z cegłą. Ruchomą ramę równoważy się za pomocą zblocza, lin i przeciwciężarów. Hydrauliczne urządzenie umożliwia płynne opuszczanie ramy przy przeładunku cegły na wózek karuzelowy. Do stojaka przeładowczego doprowadzone są szyny dla wózka grzebieniastego i wózka karuzelowego, a na głównej ramie stojaka zmontowany jest zderzak i opory do dokładnego ustawiania wózków. Read the rest of this entry »

Comments Off

SCHEMAT OBLICZANIA PIECA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obliczanie pieca dzieli się na obliczenie technologiczne i obliczenie cieplne. Przy obliczeniu technologicznym określa się główne wymiary konstrukcyjne pieca, zapewniające zaplanowaną wydajność przy zaplanowanym czasie wypalania. Przy obliczeniu cieplnym określa się wymiary urządzeń paleniskowych i wentylacyjnych oraz kanałów dymowych, umożliwiających prowadzenie procesu wypalania w zaplanowanym czasie przy niezbędnej temperaturze. Po określeniu objętości gazów spalinowych i gorącego powietrza oblicza się ich szybkości przepływu w kanałach spalinowym, ogniowym i nad sklepieniem, w dzwonach, dymnikach itd., a następnie sprawdza się wymiary konstrukcyjne tych elementów, mając na uwadze, aby prędkość przepływu gazów nie przekraczała 8 misek. Po i określeniu prędkości przepływu gazów oblicza się opór wskutek tarcia oraz opory lokalne i na podstawie tych danych dobiera się odpowiednie urządzenia wywiewne (komin lub wentylator). Read the rest of this entry »

Comments Off

Procentowy skład gazu ziemnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Procentowy skład gazu ziemnego jest następujący: Metan (CH4) 96 Etan (C2Hs), propan (C3Hs), butan (C4HlO) 2 Tlen (02) 2. Wartość opałowa przy temperaturze O°C i ciśnieniu 760 mm sI. Hg wynosi 8530 kcal/m, Gaz doprowadza się do pieca przez palniki, przy czym do części palników (1 lub 2 szt.) doprowadza się czysty gaz, do pozostałych – gaz z domieszką powietrza pierwotnego. Palenie przebiega w przestrzeni między dwoma załadowanymi wózkami. W palnikach doprowadzających mieszankę gazu i powietrza szybkość przepływu mieszanki jest duża i płomień przenika do środka przestrzeni między wózkami równomiernie ogrzewając załadowaną surówkę. Read the rest of this entry »

Comments Off

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piece tunelowe, szeroko rozpowszechnione w przemyśle materiałów ogniotrwałych i ceramiki szlachetnej, zaczyna się stosować w przemyśle ceramiki czerwonej. Pierwszy piec tunelowy został zbudowany w Leningradzie według projektu Mieszczeriakowa. Charakterystyka tego pieca jest następująca: długość – 105 m, szerokość – 1,5 m, wysokość – 1,7 m, liczba wózków w piecu – 50, pojemność wózka – 1000 szt., długość wózka – 1,95 m, szerokość – 1,4 m. Piec jest obsługiwany przez dwa wentylatory: jeden tłoczący o wydajności 9000 m3/godz i drugi – wyciągowy o wydajności 23 400 ms/godz. Załadunek paliwa odbywa się przez czeluście zasypowe (jak w piecach kręgowych). Read the rest of this entry »

Comments Off

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piec polowy w odróżnieniu od pieca mielerz owego posiada stałe ściany i otwory paleniskowe. Surówkę ładuje się do pieca polowego w następujący sposób. Ustawkę rozpoczyna się od jednej ze ścian bocznych i prowadzi w sposób schodkowy. Odległość między surówkami wynosi 15-20 mm. Na spodzie pieca wykonanym w postaci jednolitej posadzki ceglanej ustawia się spody (nóżki) z trzech warstw surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

PIECE PŁOMIENNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piece płomienne (komorowe) są to komory sklepione prostokątne lub okrągłe. Komory te w zależności od rodzaju dysponowanego paliwa zaopatrzone są w paleniska różnej konstrukcji. W przemyśle ceramiki czerwonej piece te stosowane są do wypalania dachówki.
PIECE O DZIAŁANIU CIĄGŁYM PIECE KRĘGOWE W przemyśle ceramiki czerwonej stosuje się piece kręgowe bez sklepienia i piece kręgowe ze sklepieniem. Piece kręgowe bez sklepienia buduje się albo zagłębione w ziemi albo na powierzchni ziemi. Piece kręgowe bez sklepienia ( małej wydajności) wypierają piece polowe, gdyż zużywają 2-2,5-krotnie mniej paliwa i nie mają wad pieców polowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Surówka

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Na kole wewnętrznym w warstwach dolnych odstępy wynoszą 50 mm, w środkowych 40 mm, na kole zewnętrznym w dolnych warstwach 60 mm, w środkowych 50 mm. Ułożona w ten sposób surówka tworzy ruszt, na którym paliwo rozdziela się . równomiernie. Wyjątek stanowią rządki kładane przy dymniku w miejscu ustawienia przesłony. Ustawkę zakańcza się równą ścianką, do której przylepia się przesłonę. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »