Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2019

Piec polowy w odróżnieniu od pieca mielerz owego posiada stałe ściany i otwory paleniskowe. Surówkę ładuje się do pieca polowego w następujący sposób. Ustawkę rozpoczyna się od jednej ze ścian bocznych i prowadzi w sposób schodkowy. Odległość między surówkami wynosi 15-20 mm. Na spodzie pieca wykonanym w postaci jednolitej posadzki ceglanej ustawia się spody (nóżki) z trzech warstw surówki. Gdy spód pieca wykonany jest w postaci kratownicy, spodów jednolitych nie wykonuje się, lecz pierwszą warstwę ustawia się od razu Pierwszą i trzecią warstwę ustawia się wzdłuż otworów paleniskowych, drugą w poprzek otworów paleniskowych, następne warstwy – w ukośną jodełkę. Po ukończeniu ustawki wykonuje się przekrycie z cegły niedopałki lub wybrakowanej, układanej na płask. Z początku układa się jedną warstwę. Po dosuszeniu tej warstwy układa się drugą warstwę, oblepia się ją zaprawą glinianą, warstwą o grubości 15 mm i zasypuje 20-milimetrową warstwą gruboziarnistego piasku. W przekryciu na każdej osi otworów paleniskowych wykonuje się po 4 otwory regulacyjne o wy- miarach 290 X 120 mm. Piece polowe mają szereg wad. Główne wady są następujące: 1) nierównomierne wypalanie surówki, wskutek czego otrzymuje się cegłę niedopałkę i cegłę przepaloną, tzw. zendrówkę; 2) duże zużycie paliwa, przewyższające znacznie zużycie paliwa w piecu o działaniu ciągłym; 3) stosowanie przeważnie paliwa długopłomiennego (drewno; torf). W wielu cegielniach zaczęto stosować do wypalania cegły w piecach polowych drobny węgiel krótkopłomienny na przesypkę. . Zmniejsza to ogólne zużycie opału do wypalania, a w szczególności drewna które stosuje się przy. tym sposobie do rozpalenia węgla tylko w pierwszej fazie wypalania. Uwaga. Pojemność pieca obliczona przy gęstości ustawki wynoszącej 300 szt. w 1 m pieca. Stosuje się piece o znacznie większych wymiarach i pojemności do 250 tys. sztuk cegły. Jeden ze sposobów ustawki, wypróbowanych w warunkach produkcyjnych, jest następujący. Ustawkę surówki w piecu wykonuje się jak zwykle w jodełkę, ale urządza się w niej kanaliki wypełnione węglem. Kanaliki w ustawce wykonuje się wzdłuż otworów paleniskowych. Pierwsze kanaliki wykonuje się na trzeciej od dołu jodełce, następne rzędy kanalików buduje się w co czwartej jodełce. W linii poziomej pierwszy rząd kanalików wykonuje się przy ściance, następne – w co czwartej jodełce. Kanaliki rozmieszcza się w szachownicę. Ustawkę w jodełkę wykonuje się jak zwykle z luzami między cegłami, ale pod kanalikami wykonuje się zwartą ustawkę dla uniknięcia przesypywania się węgla. Szerokość kanalików wynosi 120 mm. [patrz też: urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy, kaplica braci klaus, patrz jak to rozpalam ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus patrz jak to rozpalam urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy