Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

PIECE PŁOMIENNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2019

Piece płomienne (komorowe) są to komory sklepione prostokątne lub okrągłe. Komory te w zależności od rodzaju dysponowanego paliwa zaopatrzone są w paleniska różnej konstrukcji. W przemyśle ceramiki czerwonej piece te stosowane są do wypalania dachówki.
PIECE O DZIAŁANIU CIĄGŁYM PIECE KRĘGOWE W przemyśle ceramiki czerwonej stosuje się piece kręgowe bez sklepienia i piece kręgowe ze sklepieniem. Piece kręgowe bez sklepienia buduje się albo zagłębione w ziemi albo na powierzchni ziemi. Piece kręgowe bez sklepienia ( małej wydajności) wypierają piece polowe, gdyż zużywają 2-2,5-krotnie mniej paliwa i nie mają wad pieców polowych. Gazy spalinowe są odprowadzane z komór podgrzewania surówki do kanału dymowego za pomocą przerzucanych koryt. Piece kręgowe ze sklepieniem mają owalny kanał o jednakowym przekroju poprzecznym na całej długości. Ogólny schemat budowy i pracy pieców kręgowych jest jednakowy, ale piece wybudowane w różnym czasie różnią się od siebie konstrukcją i wymiarami poszczególnych części. Podwójne sklepienie pieca kręgowego. W piecu kręgowym dla odciążenia sklepienia ogniowego buduje się zazwyczaj drugie sklepienie nośne o grubości pół cegły i w odległości 50 mm od sklepienia ogniowego. Wolną przestrzeń między sklepieniami wypełnia się gliną. Wskutek rozszerzalności cieplnej sklepienie ogniowe naciska na sklepienie nośne, zniekształca się i w wyniku wielokrotnego rozszerzania się pojawiają się na sklepieniu ogniowym pęknięcia i obmurowanie ulega przedwczesnemu zniszczeniu. Inż. L Dodonow zaproponował nieco inną konstrukcję sklepień pieca, bardziej trwałą i dogodniejszą przy przeprowadzaniu remontów górnej części pieca lub sklepienia ogniowego. Zasadnicza różnica nowej konstrukcji polega na murowaniu sklepienia nośnego o grubości 1 cegły, które przejmuje całkowicie obciążenie od górnej części pieca; sklepienie to murowane jest w odległości 7-8 cm od sklepienia ogniowego. Odstęp ten nie jest niczym wypełniony, co umożliwia swobodne rozszerzanie się sklepienia ogniowego przy nagrzewaniu, gdyż nie napotyka ono na przeszkody w postaci wyżej położonych części. pieca; przedłuża to czas pracy sklepienia ogniowego. Prócz tego przy remoncie sklepienia .ogniowego nie ma potrzeby rozbierania całej górnej części pieca z czeluściami zasypowymi i przenośnymi rurami (kanalikami nadsklepieniowymi), a także usuwania zasypki. [patrz też: mrówka gniezno godziny otwarcia, program do wizualizacji elewacji, mrówka goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno godziny otwarcia mrówka goleniów program do wizualizacji elewacji