Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2019

Piece tunelowe, szeroko rozpowszechnione w przemyśle materiałów ogniotrwałych i ceramiki szlachetnej, zaczyna się stosować w przemyśle ceramiki czerwonej. Pierwszy piec tunelowy został zbudowany w Leningradzie według projektu Mieszczeriakowa. Charakterystyka tego pieca jest następująca: długość – 105 m, szerokość – 1,5 m, wysokość – 1,7 m, liczba wózków w piecu – 50, pojemność wózka – 1000 szt., długość wózka – 1,95 m, szerokość – 1,4 m. Piec jest obsługiwany przez dwa wentylatory: jeden tłoczący o wydajności 9000 m3/godz i drugi – wyciągowy o wydajności 23 400 ms/godz. Załadunek paliwa odbywa się przez czeluście zasypowe (jak w piecach kręgowych). Zasadnicza trudność polega na osiągnięciu równomiernej temperatury w całym przekroju kanałów pieca, na tworzeniu się spieków, występujących często przy wypalaniu łatwo topliwych glin ceglarskich. Tego rodzaju spieki często miały miejsce w piecach tunelowych z bocznymi paleniskami (Cegielnia Leningradzka). W piecach tych nie można było uzyskać równomiernego wypalania. Przy zasypywaniu paliwa do pieca górą (jak w piecu kręgowym) tworzenie się spieków można było zaobserwować rzadziej, ale miało miejsce nie dopalanie cegły przy ścianach kanału pieca, wzdłuż jego obwodu, wskutek przepływu w tych miejscach dużej ilości powietrza nie biorącego udziału W paleniu, Ił studzącego piec. Po zastosowaniu mieszanego paliwa udało się uzyskać dodatnie wyniki. Dla przykładu przytaczamy dane dotyczące pieca Cegielni Leningradzkiej o wydajności 20-:-22 tys. szt. cegły na dobę. Paliwo w postaci drzewnika (odpadu otrzymywanego przy hydrogenizacji drewna) w ilości 15-:-18 kg na 1000 szt. cegły (w przeliczeniu n paliwo umowne) wprowadza się do masy przy ustawce i zasypuje z góry do pieca. Przy ustawce surówki na wózkach buduje się 18 kanałów, do których zasypuje się do 80 kg węgla (w przeliczeniu na paliwo umowne). Około 50 kg węgla (umownego) zasypuje się przez czeluście zasypowe. Jako zasypkę stosuje się łupki palne. Przeciętne zużycie paliwa wynosi 132,5 kg na 1000 szt., a biorąc pod uwagę wprowadzany drzewnik – ok. 150 kg na 1000 szt. Przeciętny czas wypalania wynosi 52 godz., uzysk zaś z 1 m na miesiąc – 2222 szt. W ostatnich latach zostały wybudowane bardziej udoskonalone piece tunelowe (rys. 86). Eksploatuje się z powodzeniem piece tunelowe w Kijowskiej Fabryce Pustaków, w cegielni koło Tbilisi, w zakładach wyrobów okładzinowych w Kuczynie i w Kudinowie (pod Moskwą). Pracę pieców tunelowych bada się w dziale produkcji pustaków w Cegielni Beskudnikowskiej (Moskwa) i w innych cegielniach. Piec dzieli się na trzy strefy: strefę podgrzewania, w której mieści się 11 wózków, strefę wypalania takiej samej długości i strefę studzenia o pojemności 10 wózków. Jako paliwo zastosowano gaz ziemny doprowadzany przez 24 palniki, po 12 z każdej strony. Gazy spalinowe uchodzą przez kanały (prowadzące do komina), umieszczone na poziomie podłogi wózków w strefie podgrzewania. [więcej w: mrówka gniezno, mrówka goleniów godziny otwarcia, projekt sklepu spożywczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno mrówka goleniów godziny otwarcia projekt sklepu spożywczego