Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘blacha cynkowo tytanowa cena’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Dziesięciorzędowy konny siewnik marki SD-lO-A. Skrzynia nasienna siewnika jest zrobiona z drewna i posiada żeliwne boki. Przyrządy wysiewające przystosowane są do górnego i dolnego siewu. Przekładnia osi przyrządów wysiewających jest umieszczona z lewej strony siewnika. Dwutalerzowe redliczki są rozstawione w dwóch szeregach, rozstawienie rzędów wynosi 15 cm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha cynkowo tytanowa cena’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

W takim siewniku koła jezdne muszą przenieść. ruch na oś urządzenia wygarniającego nawóz i na ruchomą ściankę oraz na dno skrzyni dla nawozu. Trudności powstają szczególnie przy wprowadzeniu w ruch ścianki i dna. Działanie-tego urządzenia polega na tym, że koła jezdne stale, są złączone z trybem który za pośrednictwem dalszych trybów przenosi napęd na oś urządzenia wygarniającego i na duży tryb zazębiony z trybem przyrządu wygarniającego. Duży tryb jest osadzony na końcu osi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha cynkowo tytanowa cena’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Pierścień jest połączony z dźwignią na rączce, za pomocą której reguluje się ilość wysiewu. Nastawialna redliczka pozwala zmieniać grubość przykrycia nasion. Przerwanie wysiewu następuje przez podniesienie rączek do góry. Dla siewu kupkowego należy posługiwać się klapką znajdującą się w redlicy i wymiennymi krzyżakami osadzonymi na końcach wałka aparatu wysiewającego. Krzyżak w czasie obrotu trąca od czasu do czasu pręt i otwiera klapkę redlicy a nasiona wypadają z niej kupkami do redliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha cynkowo tytanowa cena’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Siewniki kombinowane. Siewnik marki TS-ZSz przeznaczony do siewu buraków i nawozów mineralnych składa się z dwóch bliźniaczych sekcji połączonych przegubowo. Siewnik jest oparty na trzech kołach jezdnych i na zaczepie ciągnika; posiada on redlice w kształcie płozu zaopatrzone dwoma odrębnymi podpórkami o wydłużonych zagarniaczach. Urządzenie to zapewnia płytkie przykrycie nasion niezbędne dla buraków i jednocześnie powoduje ułożenie nasion na dnie bruzdek po wprowadzeniu tam nawozu mineralnego. Przez przedni lejek do przewodu nasiennego sypie się nawóz, a przez lejek właściwy – tylko nasiona. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries