Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘granit cena za m2’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Poczynając od 1950-1951 roku wprowadza się coraz częściej produkcję cegły z masy, do której wprowadzono paliwo. Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w następnych rozdziałach. Na razie zastosowano tę metodę przy produkcji cegły pełnej i dziurawki z masy, do której wprowadzono ok. 700% paliwa potrzebnego do wypalania. Zaproponowano dwa rodzaje ustawki jedną przy wypalaniu pełnej cegły, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Oczakowskiej, i drugą przy wypalaniu dziurawki, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Nikolskiej przez Mazowa, laureata Nagrody Stalinowskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘granit cena za m2’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Odprowadzania i doprowadzania powietrza dokonuje się stosując trzy sposoby: 1) przepuszczając powietrze przez otwory zasypowe paleniska za pomocą przenośnych koryt, 2) przekrywając korytami rządki otwartych czeluści zasypowych i otwartą studzienkę kanału kurzawkowego oraz 3) za pomocą przyłączenia do kanału kurzawkowego specjalnych kanałów wykonanych nad sklepieniem pieca. Przy 24 komorach i więcej piec pracuje na 2 ognie. Ostatnio na 2 ognie pracują również piece o 187-20 komorach. Pierwszy sposób stosuje się tylko w starych piecach, wszystkie nowe piece zaopatrzone są w kanały wykonane nad sklepieniem. Przenośne koryta są stosowane również w starych piecach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘granit cena za m2’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

SIEWNIKI Typy siewników i sposób ich pracy. W zależności od sposobu siewu siewniki dzielą się na rzutowe; rzędowe i kupkowe, pod względem zaś przeznaczenia na zbożowe, buraczane, do traw, lnu i kukurydzy oraz nawozów mineralnych itp. Stosuje się także siewniki kombinowane, a więc do jednoczesnego wysiewu nasienia i sproszkowanego mineralnego nawozu , Poza tym siewniki dzielą się na ręczne, konne i ciągnikowe. Dwunastorzędowy konny siewnik. Składa się on z ramy opartej na 2 kołach oraz dwukołowego przodka, który stanowi trzeci punkt oparcia ramy siewnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘granit cena za m2’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Widok dwudziestoczterorzędowego traktorowego siewnika T -8-2. Poszczególne części ramy tego siewnika są ze sobą spawane elektrycznie, co daje ramie dużą wytrzymałość. Przednia część ramy jest połączona w czasie pracy z ciągnikiem. Przyrządy wysiewające są trybikowe i pozwalają na wysiew górny względnie dolny. Wał napędowy przyrządów wysiewających składa się z dwóch połówek, na każdej z nich umocowano po 12 trybików. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries