Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Jezeli glebokosc zalozenia kanalu wynosi powyzej 8 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Jeżeli głębokość założenia kanału wynosi powyżej 8 m, budowa przewodów sposobem tunelowym jest zazwyczaj tańsza. W tym celu buduje się szyby pionowe, które-następnie łączy się z tunelami obudowanymi materiałem drzewnym. Pod torami kolejowymi, drogami i ulicami można budować kanały za pomocą poziomego wtłaczania osłonowych rur stalowych lub żelbetowych, stosując, w celu pokonania dużych oporów, prasy hydrauliczne lub urządzenia mechaniczne. W rurach tych układa się następnie -przewód do odprowadzenia ścieków. Ziemię wydobywa się od czoła wtłaczanego przewodu i wykonuje się wykop 2-3 cm szerszy niż obwód rury, oprócz dna wykopu, które musi być wykonane ściśle wg spadku. Jeżeli ilość robót ziemnych przy budowie przewodów kanalizacyjnych jest znaczna, roboty te należy zmechanizować. [przypisy: kolektory słoneczne, panele szklane, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Jezeli glebokosc zalozenia kanalu wynosi powyzej 8 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

W stosunku do robót wykonywanych ręcznie mechanizacja robót ziemnych daje poważne oszczędności zarówno w czasie, jak w kosztach. Np. koparka o średnich wymiarach może wykopać 200-240 w ciągu jednej zmiany, co równoważy pracę 60-80 kopaczy. Dla robót ziemnych w kanalizacji nie stosuje się -koparek o pojemności czerpaka powyżej 0,5 m. Praca innych maszyn, np. spycharek czołowych i koparek -chwytakowych (przy zasypywaniu wykopów), ubijaków pneumatycznych, spalinowych lub elektrycznych oraz żurawi do układania przewodów, pozwala na znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów wykonywanych robót . W licznych przypadkach przewody kanalizacyjne są zakładane poniżej poziomu wody gruntowej. Wówczas poziom wody gruntowej należy obniżyć przez głębsze wykonanie środka wykopu i odprowadzenie wody do zagłębień, skąd jest wypompowywana, lub też, gdy wody jest mało, za pomocą wykonania wzdłuż wewnętrznego brzegu wykopu, w odległościach 8-20 m, szeregu studzienek o średnicy-o 100-150 mm większej od kosza ssawnego pompy; ze studzienek tych następnie wodę wypompowuje się. W pierwszym przypadku rowek do odprowadzania wody zapełnia się warstwą tłucznia lub żwiru, dzięki czemu powstaje drenaż. [przypisy: pompa hydrauliczna, kolektory słoneczne, pompa hydroforowa ]

Comments Off

« Previous Entries