Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dziesięciorzędowy konny siewnik marki SD-lO-A. Skrzynia nasienna siewnika jest zrobiona z drewna i posiada żeliwne boki. Przyrządy wysiewające przystosowane są do górnego i dolnego siewu. Przekładnia osi przyrządów wysiewających jest umieszczona z lewej strony siewnika. Dwutalerzowe redliczki są rozstawione w dwóch szeregach, rozstawienie rzędów wynosi 15 cm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W takim siewniku koła jezdne muszą przenieść. ruch na oś urządzenia wygarniającego nawóz i na ruchomą ściankę oraz na dno skrzyni dla nawozu. Trudności powstają szczególnie przy wprowadzeniu w ruch ścianki i dna. Działanie-tego urządzenia polega na tym, że koła jezdne stale, są złączone z trybem który za pośrednictwem dalszych trybów przenosi napęd na oś urządzenia wygarniającego i na duży tryb zazębiony z trybem przyrządu wygarniającego. Duży tryb jest osadzony na końcu osi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pierścień jest połączony z dźwignią na rączce, za pomocą której reguluje się ilość wysiewu. Nastawialna redliczka pozwala zmieniać grubość przykrycia nasion. Przerwanie wysiewu następuje przez podniesienie rączek do góry. Dla siewu kupkowego należy posługiwać się klapką znajdującą się w redlicy i wymiennymi krzyżakami osadzonymi na końcach wałka aparatu wysiewającego. Krzyżak w czasie obrotu trąca od czasu do czasu pręt i otwiera klapkę redlicy a nasiona wypadają z niej kupkami do redliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Siewniki kombinowane. Siewnik marki TS-ZSz przeznaczony do siewu buraków i nawozów mineralnych składa się z dwóch bliźniaczych sekcji połączonych przegubowo. Siewnik jest oparty na trzech kołach jezdnych i na zaczepie ciągnika; posiada on redlice w kształcie płozu zaopatrzone dwoma odrębnymi podpórkami o wydłużonych zagarniaczach. Urządzenie to zapewnia płytkie przykrycie nasion niezbędne dla buraków i jednocześnie powoduje ułożenie nasion na dnie bruzdek po wprowadzeniu tam nawozu mineralnego. Przez przedni lejek do przewodu nasiennego sypie się nawóz, a przez lejek właściwy – tylko nasiona. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Siewnik ciągnikowy. Skrzynia jego jest ustawiona na dwóch kołach. Do połączenia z ciągnikiem służy trójkątny dyszel wykonany z żelaza kątowego, przymocowany do przedniej ścianki skrzyni. Przyrząd wysiewający typu łańcuchowego składa się z łańcucha bez końca obejmującego dwa koła zębate umieszczone na dwóch końcach skrzyni. Z przekroju skrzyni widać, że górna część łańcucha przesuwa się po dnie skrzyni odpowiednimi występami (palcami) zagarnia nawóz do szczeliny wysiewowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Przygotowanie siewników do pracy. Siewniki winny być zawczasu wyremontowane i doprowadzone do należytego stanu, a mianowicie: skrzynia nie może mieć szpar i musi być dobrze przymocowana do ramy, osłony aparatów wysiewających ustawione dokładnie i pewnie przytwierdzone do skrzyni. Podłużne przesuwanie oraz obracanie osi przyrządów wysiewających winno odbywać się gładko i bez zacięć. Przekładnia osi aparatu wysiewającego powinna być prawidłowo ustawiona, koła zębate, tryby łańcuchowe – ustawione w jednej płaszczyźnie, a odległości między wierzchołkami i wrębami zazębienia winny posiadać luz na 2,5-3 mm. Haczyki ogniw łańcuchowych mają być odwrócone do góry i w kierunku ruchu łańcucha, ostrza redlic naostrzone, talerze umocowane tak, aby nie miały wahań na boki, a jednocześnie dawały się łatwo obracać ręką. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wielkość zapadek można regulować odpowiednim ustawieniem podwójnego mimośrodu. Nastawienie podwójnego mimośrodu wykonuje się za pomocą strzałki umieszczonej na skali od 1 do 25. Możliwości regulowania wysiewu mieszczą się w granicach od O do 800 kg na 1 ha. Głębokość siewu reguluje się za pomocą obciążania redliczek. Podnoszenie redliczek wykonuje się za pomocą dźwigni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W czasie próbnej pracy badamy również działanie automatów i innych urządzeń, Jakość siewu ocenia się według następujących charakterystycznych cech: 1) zachowanie przepisowej normy wysiewu na jednostkę powierzchni, 2) zachowanie przepisowej głębokości siewu, 3) zachowanie wymaganej szerokości odstępów i prostolinijności rzędów, 4) brak mijaków i niedosiewów. Po dokładnym nastawieniu normy wysiewu i sprawdzeniu nasion na początku siewu na zagonie próbnym przekroczenie normy wysiewu może mieć miejsce tylko w wypadku przypadkowego przesunięcia dźwigni regulacyjnej. Sprawdzić to można albo mierząc przy pomocy miarki-szablonu wysunięcie trybiku wysiewającego, albo przez zapamiętanie położenia dźwigni na podziałce. Zachowanie wymaganej głębokości siewu można zbadać tylko przez rozkopanie rządka rękami, co należy zrobić w kilku różnych miejscach. Mijaki (niedosiewy, przesiewy) przy siewie mogą się zdarzyć tylko na skutek nieprawidłowego prowadzenia siewnika, zatkania się poszczególnych redlic i przewodów wysiewających lub też całej ich grupy (z powodu przedwczesnego włączenia lub wyłączenia siewnika), albo opóźnienia wsypu nasion do skrzyni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Do podnoszenia ścieków na wysokość kilku metrów mogą być stosowane pompy turbinowe o wirnikach śrubowych lub śmigłowych oraz pompy ślimakowe (śruby Archimedesa). Pompy śmigłowe produkują w Polsce: Fabryka Urządzeń Technicznych, Jaśkowice Śląskie k. Mikułowa oraz Warszawska Fabryka Pomp. Przy wysokości tłoczenia do 60 m używane są pompy odśrodkowe jednostopniowe, dla większych wysokości – dwu- lub wielostopniowe. Produkowane w Polsce pompy kanalizacyjne typów KA (Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych) oraz Z2K (Odlewnia Żelaza Białogon k. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniewkowo’

Dziesieciorzedowy konny siewnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Tim Stephens, nowozelandzki architekt Tim Stephens, podzielił się z nami swoim projektem Huntington Urban Farm.
Farma odpowiada na brak poparcia dla zrównoważonej praktyki uprawy i pielęgnowania własnego źródła żywności, ważnej kwestii, którą Stephens uważa za coraz bardziej rozpowszechnioną wraz ze wzrostem populacji.
Gospodarstwo zapewnia wygodny dostęp do zindywidualizowanych działek, na których użytkownicy mogą produkować własne produkty spożywcze w samym środku miasta.
Projekt Urban Farm, położony w pobliżu miejskiej biblioteki publicznej, kościoła i przedszkola, składa się z nadających się do uprawy działek o różnych rozmiarach, dopasowanych do indywidualnych użytkowników / małych rodzin.
. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries