Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piece tunelowe, szeroko rozpowszechnione w przemyśle materiałów ogniotrwałych i ceramiki szlachetnej, zaczyna się stosować w przemyśle ceramiki czerwonej. Pierwszy piec tunelowy został zbudowany w Leningradzie według projektu Mieszczeriakowa. Charakterystyka tego pieca jest następująca: długość – 105 m, szerokość – 1,5 m, wysokość – 1,7 m, liczba wózków w piecu – 50, pojemność wózka – 1000 szt., długość wózka – 1,95 m, szerokość – 1,4 m. Piec jest obsługiwany przez dwa wentylatory: jeden tłoczący o wydajności 9000 m3/godz i drugi – wyciągowy o wydajności 23 400 ms/godz. Załadunek paliwa odbywa się przez czeluście zasypowe (jak w piecach kręgowych). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Procentowy skład gazu ziemnego jest następujący: Metan (CH4) 96 Etan (C2Hs), propan (C3Hs), butan (C4HlO) 2 Tlen (02) 2. Wartość opałowa przy temperaturze O°C i ciśnieniu 760 mm sI. Hg wynosi 8530 kcal/m, Gaz doprowadza się do pieca przez palniki, przy czym do części palników (1 lub 2 szt.) doprowadza się czysty gaz, do pozostałych – gaz z domieszką powietrza pierwotnego. Palenie przebiega w przestrzeni między dwoma załadowanymi wózkami. W palnikach doprowadzających mieszankę gazu i powietrza szybkość przepływu mieszanki jest duża i płomień przenika do środka przestrzeni między wózkami równomiernie ogrzewając załadowaną surówkę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obliczanie pieca dzieli się na obliczenie technologiczne i obliczenie cieplne. Przy obliczeniu technologicznym określa się główne wymiary konstrukcyjne pieca, zapewniające zaplanowaną wydajność przy zaplanowanym czasie wypalania. Przy obliczeniu cieplnym określa się wymiary urządzeń paleniskowych i wentylacyjnych oraz kanałów dymowych, umożliwiających prowadzenie procesu wypalania w zaplanowanym czasie przy niezbędnej temperaturze. Po określeniu objętości gazów spalinowych i gorącego powietrza oblicza się ich szybkości przepływu w kanałach spalinowym, ogniowym i nad sklepieniem, w dzwonach, dymnikach itd., a następnie sprawdza się wymiary konstrukcyjne tych elementów, mając na uwadze, aby prędkość przepływu gazów nie przekraczała 8 misek. Po i określeniu prędkości przepływu gazów oblicza się opór wskutek tarcia oraz opory lokalne i na podstawie tych danych dobiera się odpowiednie urządzenia wywiewne (komin lub wentylator). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy remoncie niczym nie obciążone sklepienie ogniowe może być rozebrane, gdyż cała górna część pieca spoczywa – podobnie jak przed rozbiórką – na sklepieniu nośnym. Pice zygzaki (z kanałem zygzakowatym) składają się z szeregu równoległych komór połączonych ze sobą przejściami bardziej wąskimi niż komory. Liczba komór w tych piecach stanowi wielokrotną liczby 4. Najmniejsze piece tego typu mają 12 komór. Piece z 20 ko- morami i więcej pracują na 2 ognie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przeprowadzone w Polsce przez prof. F. Esse badania, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne nad zagadnieniem przepływu spalin w piecach ceramicznych, wykazały, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ilością przepływających przez piec spalin a ilością wypalanych wyrobów. Ilość spalin, która musi przepłynąć przez piec dla – wypalenia 1 kg wyrobu, nazywa prof. Esse stałą przepływu spalin i oznacza ją przez W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zwykle nowo wybudowany piec poddaje się przed uruchomieniem dłuższemu suszeniu, zależnie od wymiarów pieca. W Rosji opracowano i zastosowano metodę przyspieszonego rozruchu pieca, która skróciła mniej więcej 3-krotnie czas okresu przygotowawczego aż do chwili otrzymania z pieca pierwszej partii wypalonej cegły (12 dni zamiast 35-40 dni), umożliwiła zaoszczędzenie ok. 400 m3 drewna (norma na suszenie 1 m3 muru – 0,65 m drewna) i otrzymywanie cegły zadowalającej jakości z pierwszego cyklu wypalania. Zadnych uszkodzeń ścian pieca przy zastosowaniu tego sposobu nie ujawniono. Rozruch pieca odbywa się w sposób następujący. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Umieszczenie przewodu projektuje się zazwyczaj na środku ulicy, wówczas długość połączeń domowych (przykanalików) jest jednakowa z obydwu stron. Po wytyczeniu osi przewodu oznacza się palikami brzegi wykopu. Wzdłuż brzegów pozostawia się pas o szer. 0,5-0,7 służący do przejścia wzdłuż wykopów, do ustawienia kozłów, kładek, transportu materiałów itp. Dno wykopu powinno ściśle odpowiadać zaprojektowanej niwelecie dna kanału do sprawdzania głębokości wykopu, zaznaczenia osi kanału ustawia się w odległościach co 10-30 m celowniki . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

2: PRZYBORY KANALIZACYJNE Miski ustępowe muszą być ze wszystkich stron odkryte i przystosowane do utrzymania ich w czystości. Umocowuje się je śrubami mosiężnymi do wbetonowanych w posadzkę klocków drewnianych. Stosowane są dwa typy misek: talerzowe i lejowe . Zależnie od zwału misek oraz od kierunku wylotów (proste, skośne, boczne) fajansowe miski ustępowe produkowane są w 6 rodzajach typu I oraz w 12 rodzajach typu II. Ponadto produkowanych jest 6 rodzajów emaliowanych żeliwnych misek ustępowych siedzeniowych oraz stopowych . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zbiorniki płuczące o pojemności 6-8 I zaopatrzone są w dzwon oraz pływak regulujący dopływ wody. Oprócz zbiorników płuczących są często stosowane specjalny spłukiwacze ustępowe, przepuszczające po naciśnięciu określoną objętość wody. Spłukiwacze te muszą być tak skonstruowane, aby nie zachodziła możliwość zassania zanieczyszczeń do sieci wodociągowej (w przypadku chwilowego podciśnienia w sieci). Pisuary są zazwyczaj wykonywane jako miski fajansowe. Ze względu na kłopotliwe utrzymywanie ich w czystości nie powinny być zakładane w mieszkaniach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka gniezno’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podobnie jak w przypadku ich identyfikowalnych produktów, sklepy Apple wymagają eleganckiego, niemal natychmiast rozpoznawalnego, estetycznego wyglądu.
Jako posiadacze najnowszej technologii, budynki.
minimalistyczne wnętrza charakteryzują się spokojnym i wyrafinowanym stylem, komplementując, ale nie przysłaniając ich cennych przedmiotów.
Może to zaskoczyć fakt, że wiodącymi architektami stojącymi za sklepami są Bohlin Cywinski Jackson (BCJ), firma, która nigdy nie zaprojektowała sklepu detalicznego przed Apple, a którego dyrektor, Peter Bohlin, zwycięzca Złotego Medalu AIA, ironicznie nie robi nic.
użyj adresu e-mail. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries