Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piece tunelowe, szeroko rozpowszechnione w przemyśle materiałów ogniotrwałych i ceramiki szlachetnej, zaczyna się stosować w przemyśle ceramiki czerwonej. Pierwszy piec tunelowy został zbudowany w Leningradzie według projektu Mieszczeriakowa. Charakterystyka tego pieca jest następująca: długość – 105 m, szerokość – 1,5 m, wysokość – 1,7 m, liczba wózków w piecu – 50, pojemność wózka – 1000 szt., długość wózka – 1,95 m, szerokość – 1,4 m. Piec jest obsługiwany przez dwa wentylatory: jeden tłoczący o wydajności 9000 m3/godz i drugi – wyciągowy o wydajności 23 400 ms/godz. Załadunek paliwa odbywa się przez czeluście zasypowe (jak w piecach kręgowych). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Procentowy skład gazu ziemnego jest następujący: Metan (CH4) 96 Etan (C2Hs), propan (C3Hs), butan (C4HlO) 2 Tlen (02) 2. Wartość opałowa przy temperaturze O°C i ciśnieniu 760 mm sI. Hg wynosi 8530 kcal/m, Gaz doprowadza się do pieca przez palniki, przy czym do części palników (1 lub 2 szt.) doprowadza się czysty gaz, do pozostałych – gaz z domieszką powietrza pierwotnego. Palenie przebiega w przestrzeni między dwoma załadowanymi wózkami. W palnikach doprowadzających mieszankę gazu i powietrza szybkość przepływu mieszanki jest duża i płomień przenika do środka przestrzeni między wózkami równomiernie ogrzewając załadowaną surówkę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obliczanie pieca dzieli się na obliczenie technologiczne i obliczenie cieplne. Przy obliczeniu technologicznym określa się główne wymiary konstrukcyjne pieca, zapewniające zaplanowaną wydajność przy zaplanowanym czasie wypalania. Przy obliczeniu cieplnym określa się wymiary urządzeń paleniskowych i wentylacyjnych oraz kanałów dymowych, umożliwiających prowadzenie procesu wypalania w zaplanowanym czasie przy niezbędnej temperaturze. Po określeniu objętości gazów spalinowych i gorącego powietrza oblicza się ich szybkości przepływu w kanałach spalinowym, ogniowym i nad sklepieniem, w dzwonach, dymnikach itd., a następnie sprawdza się wymiary konstrukcyjne tych elementów, mając na uwadze, aby prędkość przepływu gazów nie przekraczała 8 misek. Po i określeniu prędkości przepływu gazów oblicza się opór wskutek tarcia oraz opory lokalne i na podstawie tych danych dobiera się odpowiednie urządzenia wywiewne (komin lub wentylator). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy remoncie niczym nie obciążone sklepienie ogniowe może być rozebrane, gdyż cała górna część pieca spoczywa – podobnie jak przed rozbiórką – na sklepieniu nośnym. Pice zygzaki (z kanałem zygzakowatym) składają się z szeregu równoległych komór połączonych ze sobą przejściami bardziej wąskimi niż komory. Liczba komór w tych piecach stanowi wielokrotną liczby 4. Najmniejsze piece tego typu mają 12 komór. Piece z 20 ko- morami i więcej pracują na 2 ognie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przeprowadzone w Polsce przez prof. F. Esse badania, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne nad zagadnieniem przepływu spalin w piecach ceramicznych, wykazały, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ilością przepływających przez piec spalin a ilością wypalanych wyrobów. Ilość spalin, która musi przepłynąć przez piec dla – wypalenia 1 kg wyrobu, nazywa prof. Esse stałą przepływu spalin i oznacza ją przez W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zwykle nowo wybudowany piec poddaje się przed uruchomieniem dłuższemu suszeniu, zależnie od wymiarów pieca. W Rosji opracowano i zastosowano metodę przyspieszonego rozruchu pieca, która skróciła mniej więcej 3-krotnie czas okresu przygotowawczego aż do chwili otrzymania z pieca pierwszej partii wypalonej cegły (12 dni zamiast 35-40 dni), umożliwiła zaoszczędzenie ok. 400 m3 drewna (norma na suszenie 1 m3 muru – 0,65 m drewna) i otrzymywanie cegły zadowalającej jakości z pierwszego cyklu wypalania. Zadnych uszkodzeń ścian pieca przy zastosowaniu tego sposobu nie ujawniono. Rozruch pieca odbywa się w sposób następujący. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Budowa krat, piaskownika, zbiornika czerpalnego nie jest potrzebna ślimaki przepompowują ścieki bezpośrednio z kanału. Ślimaki pojedyncze, zależnie od średnicy, podnoszą ścieki na wysokość do 3-4 m. Przy wysokościach większych należy stosować ślimaki włączane szeregowo. Wydajność pomp ślimakowych jest duża . Współczynnik wydajności tych pomp jest stosunkowo wysoki: 65-750/, zaś praca w porównaniu z pompami wirowymi znacznie ekonomiczniejsza ze względu na brak strat w przewodach zamkniętych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

DOMOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 4. 1. PRZEWODY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ Domowe urządzenia kanalizacyjne zapewniają odpowiednie warunki higieniczne i zaoszczędzają wiele wysiłku w codziennym życiu mieszkańców. Nawet małe mieszkania powinny być wyposażone w zlewozmywaki lub zlewy oraz inne przybory sanitarne. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych zostało unormowane Rozporządzeniem Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka goleniów godziny otwarcia’

PIECE TUNELOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dzięki uprzejmości Estudio Lunar Znajduje się na Teneryfie, jednej z najbardziej zaludnionych wysp w Hiszpanii, druga wygrana propozycja dla ITER Building Technology Park osadza się jak krater, w odniesieniu do jego wulkanicznego otoczenia.
Projekt Estudio Lunar składa się z dwóch elementów, z których pierwszy zawiera program, który znajduje się w terenie współdziałającym z nim; i drugi element, który znajduje się nad terenem i tylko dotyka go, aby utworzyć główny dostęp na północy, chroniąc budynek przed dominującymi wiatrami napływającymi z północnego wschodu.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Budynek wygląda na dziedziniec, serce krateru, czyli miejsce spotkań, organizuje dostęp i połączenia z innymi budynkami. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries