Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

Jezeli glebokosc zalozenia kanalu wynosi powyzej 8 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Jeżeli głębokość założenia kanału wynosi powyżej 8 m, budowa przewodów sposobem tunelowym jest zazwyczaj tańsza. W tym celu buduje się szyby pionowe, które-następnie łączy się z tunelami obudowanymi materiałem drzewnym. Pod torami kolejowymi, drogami i ulicami można budować kanały za pomocą poziomego wtłaczania osłonowych rur stalowych lub żelbetowych, stosując, w celu pokonania dużych oporów, prasy hydrauliczne lub urządzenia mechaniczne. W rurach tych układa się następnie -przewód do odprowadzenia ścieków. Ziemię wydobywa się od czoła wtłaczanego przewodu i wykonuje się wykop 2-3 cm szerszy niż obwód rury, oprócz dna wykopu, które musi być wykonane ściśle wg spadku. Jeżeli ilość robót ziemnych przy budowie przewodów kanalizacyjnych jest znaczna, roboty te należy zmechanizować. [przypisy: kolektory słoneczne, panele szklane, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

Jezeli glebokosc zalozenia kanalu wynosi powyzej 8 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Pompy ślimakowe, które w ostatnich kilku dziesiątkach lat wyszły z użycia, są od niedawnego czasu w coraz to większym zakresie stosowane do podnoszenia wód brudnych, nawet silnie zanieczyszczonych. [przypisy: panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa, płyty warstwowe ]

Comments Off

« Previous Entries