Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne ścienne’

Obudowa pionowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Obudowa pionowa z . desek jest kosztowna i stosuje się ją wyłącznie przy napływie wód gruntowych. W przypadku dużego napływu tych wód lepiej jest stosować stalowe ścianki szczelne, które po zakończeniu budowy przewodu można wyciągnąć i użyć ponownie lub też stosować obniżenie poziomu wody za pomocą pomp. Obudowa skrzynkowa składa się z desek o grubo 40-7 mm i dług. 4-4,5 m, podkładek (zazwyczaj 5 X 10 cm) i rozpór o średn. 1. 3-16 cm. Podkładki przenoszą obciążenie z desek obudowy na rozpory drewniane lub stalowe. Rozpory stalowe są bardzo dogodne w użyciu; przez pokręcanie części gwintowanej dostosowuje się je do różnych szerokości wykopów. Ziemia ż wykopu może być wyrzucana ręcznie na wysokość do 2 m. Przy głębokościach większych stosuje się po średnio stół, z którego drugi robotnik odrzuca ziemię na zewnątrz wykopu, lub specjalne kubły stalowe wyciągane ręcznie względnie mechanicznie. [więcej w: panele dekoracyjne ścienne, panele podłogowe, panele szklane do kuchni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne ścienne’

Obudowa pionowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Do podnoszenia ścieków na wysokość kilku metrów mogą być stosowane pompy turbinowe o wirnikach śrubowych lub śmigłowych oraz pompy ślimakowe (śruby Archimedesa). Pompy śmigłowe produkują w Polsce: Fabryka Urządzeń Technicznych, Jaśkowice Śląskie k. Mikułowa oraz Warszawska Fabryka Pomp. Przy wysokości tłoczenia do 60 m używane są pompy odśrodkowe jednostopniowe, dla większych wysokości – dwu- lub wielostopniowe. Produkowane w Polsce pompy kanalizacyjne typów KA (Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych) oraz Z2K (Odlewnia Żelaza Białogon k. Kielc) są pompami jednostopniowymi o wirnikach osadzonych na osi poziomej. [podobne: pompa próżniowa, panele elewacyjne, panele dekoracyjne ścienne ]

Comments Off

« Previous Entries