Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Najczesciej stosowany jest naped elektryczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Pompy ślimakowe, które w ostatnich kilku dziesiątkach lat wyszły z użycia, są od niedawnego czasu w coraz to większym zakresie stosowane do podnoszenia wód brudnych, nawet silnie zanieczyszczonych. [przypisy: panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Najczesciej stosowany jest naped elektryczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Obudowa pionowa z . desek jest kosztowna i stosuje się ją wyłącznie przy napływie wód gruntowych. W przypadku dużego napływu tych wód lepiej jest stosować stalowe ścianki szczelne, które po zakończeniu budowy przewodu można wyciągnąć i użyć ponownie lub też stosować obniżenie poziomu wody za pomocą pomp. Obudowa skrzynkowa składa się z desek o grubo 40-7 mm i dług. 4-4,5 m, podkładek (zazwyczaj 5 X 10 cm) i rozpór o średn. 1. 3-16 cm. Podkładki przenoszą obciążenie z desek obudowy na rozpory drewniane lub stalowe. Rozpory stalowe są bardzo dogodne w użyciu; przez pokręcanie części gwintowanej dostosowuje się je do różnych szerokości wykopów. Ziemia ż wykopu może być wyrzucana ręcznie na wysokość do 2 m. Przy głębokościach większych stosuje się po średnio stół, z którego drugi robotnik odrzuca ziemię na zewnątrz wykopu, lub specjalne kubły stalowe wyciągane ręcznie względnie mechanicznie. [więcej w: panele dekoracyjne ścienne, panele podłogowe, panele szklane do kuchni ]

Comments Off

« Previous Entries