Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Piec polowy w odróżnieniu od pieca mielerz owego posiada stałe ściany i otwory paleniskowe. Surówkę ładuje się do pieca polowego w następujący sposób. Ustawkę rozpoczyna się od jednej ze ścian bocznych i prowadzi w sposób schodkowy. Odległość między surówkami wynosi 15-20 mm. Na spodzie pieca wykonanym w postaci jednolitej posadzki ceglanej ustawia się spody (nóżki) z trzech warstw surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W piecu kręgowym ustawkę surówki wykonuje się stosując różne sposoby. Zależnie od sposobu układania jodełek paleniskowych rozróżnia się ustawki: rusztową, stykową ukraińską do wypalania drewnem i mieszaną. Zależnie od sposobu układania jodełek międzypaleniskowych rozróżnia się ustawki w jodełkę skośną i w jodełkę prostą. Oprócz tych ustawek, stosowanych przy zasypywaniu paliwa z góry przez czeluście zasypowe, stosuje się ustawkę przesypkową do wypalania na przesypkę, bez zasypywania paliwa przez czeluście zasypowe, i ustawkę surówki, do której wprowadzono paliwo. Przy wszystkich wspomnianych ustawkach, oprócz przesypkowej, ustawia się na oczyszczonej i wyrównanej posadzce pieca spód. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Na kole wewnętrznym w warstwach dolnych odstępy wynoszą 50 mm, w środkowych 40 mm, na kole zewnętrznym w dolnych warstwach 60 mm, w środkowych 50 mm. Ułożona w ten sposób surówka tworzy ruszt, na którym paliwo rozdziela się . równomiernie. Wyjątek stanowią rządki kładane przy dymniku w miejscu ustawienia przesłony. Ustawkę zakańcza się równą ścianką, do której przylepia się przesłonę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Czeluście kontrolne wykonuje się dwie na każdą komorę: jedną pośrodku ustawki, a drugą przy ścianie zewnętrznej. We wszystkich rodzajach ustawki kanały dla przepływu powietrza i gazów muruje się wzdłuż pieca, luzy między surówką rozmieszczone są również wzdłuż pieca prostoliniowo przy jodełce prostej i pod kątem przy jodełce skośnej. Aby ułatwić dopływ gazów spalinowych do dymników, wykonuje się na wprost dymników poprzeczne kanały. Komorę załadowaną surówką oddziela się od innych komór przegrodą papierową.
BEZRUSZTOWA USTAWKA SUROWKI W wielu cegielniach została zastosowana z dużym powodzeniem tzw. ustawka bezrusztowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy wypalaniu surówki drewnem i dużymi kawałkami torfu nie wykonuje się rusztów, a pod czeluściami zasypowymi buduje się studzienki sięgające aż do posadzki pieca. Drewno spada na posadzkę i spala się. Nieraz surówkę w dolnej części ustawki w jodełkach międzypaleniskowych ustawia się bliżej w tym celu, aby drewno i węgiel nie leżały na samym spodzie. Ustawka mieszana. Gdy wypalanie odbywa się przy użyciu paliwa mieszanego, buduje się pod niektórymi rządkami czeluści zasypowych ruszty na paliwo drobne (ustawka rusztowa), a pod innymi – ruszty na paliwo grubsze (ustawka stykowa). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Pionowe wewnętrzne przewody spustowe i połączone z nimi odgałęzienia prowadzi się przy ścianie lub w odpowiednich bruzdach. Przy przejściach przez ściany wykonuje się otwory nieco większe od średnicy przewodu, a przestrzeń między brzegiem otworu a rurą uszczelnia się materiałem plastycznym, np. tłustą gliną. Powinno się stosować następujące przekroje przewodów pionowych i odgałęzień do nich: od pojedyncze zlewu kuchennego, zmywaka, wanny, umywalki lub pisuaru – 50 mm, – od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek lub pisuarów -70 mm, – od ustępów spłukiwanych – 100 mm, – od rynien deszczowych z ganków i balkonów – 50-70 mm, – od rynien deszczowych zewnętrznych z dachu – 100-150 mm. Przewody poziome: – od łazienki, pisuarów, zlewów i wpustów kuchennych, wpustów stajennych i piwnicznych – 100 mm, – od ustępów, wpustów podwórzowych oraz przy kilku przewodach połączonych razem – 150 mm, – od wpustów z podwórzy dużych – 200 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Średnice rur syfonowych powinny wynosić: – przy umywalkach, małych zlewach, pisuarach -:- 40 mm, – przy zlewach, zlewozmywakach, wannach, wpustach podłogowych 50 mm, – przy miskach klozetowych – 100 mm, – przy wpustach w suterenach i piwnicach – 100 mm, I – przy wpustach podwórzowych – 125-150 mm. Piony deszczowe (rynny) otrzymują średnice co najmniej 150 mm. Rury o średnicy 100 mm można stosować tylko dla małych przybudówek; na 1 m2 powierzchni dachu liczy się 1cm- przekroju rury deszczowe], W przypadku kanalizacji ogólnospławnej przybory kanalizacji domowej znajdujące się w piwnicach mogą ulec zalaniu przez wody burzowe, spiętrzone w kanale ulicznym. Dla zabezpieczenia przed zalewem wodami deszczowymi stosuje się różnego rodzaju zamknięcia, np. samoczynne lub uruchamiane ręcznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

24 czerwca Zaha Hadid została uhonorowana jako artysta UNESCO dla pokoju, nagrody przyznawanej osobie, która promuje wartości organizacji, w szczególności poprzez tworzenie warunków do dialogu między cywilizacjami, kulturami i narodami, w oparciu o poszanowanie wspólnie wyznawanych wartości .
.
Sztuka zawsze ograniczała podziały kulturowe, ekonomiczne i społeczne; ucząc nas, że rozbieżne światy nie wykluczają się nawzajem, ale raczej wzajemnie na siebie nawzajem i głęboko ze sobą powiązane.
Mam zaszczyt dołączyć do Artystów dla Pokoju, promując ważne przesłanie i programy UNESCO.
powiedział Hadid. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zdjęcie dzięki uprzejmości Departamentu Usług Informacyjnych w Hongkongu.
Organizacja West Kowloon Cultural District Authority (WKCDA) ogłosiła, że siedem międzynarodowych drużyn walczy o zaprojektowanie 14-hektarowej, zaprojektowanej przestrzeni publicznej dla sztuki i kultury na nabrzeżu w Kowloon.
Po zakończeniu projektu w 2014 r.
Oczekuje się, że etapowy rozwój zajmie tylko rok.
Będzie on posiadał bujny, rzeźbiony teren, który zapewni nową, zieloną przestrzeń otwartą w sercu miasta oraz tętniące życiem miejsce dla muzyki, tańca, teatru, wystaw sztuki i innych bezpłatnych programów kulturalnych na świeżym powietrzu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘patrz jak to rozpalam’

Piec polowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Tysiące budynków w Holandii jest pustych.
Niektóre z nich na tydzień lub kilka miesięcy, wiele nawet na lata.
Podczas XII Biennale Architektury w Wenecji, Holenderski Instytut Architektury (NAI) i Rietveld Landscape zwrócą uwagę na ogromny potencjał wszystkich tych tymczasowo niezajętej przestrzeni, czyniąc Holandię jedną z pięciu największych gospodarek wiedzy na świecie.
Wystawa Vacant NL, w której architektura spotyka się z pomysłami, jest wezwaniem do inteligentnego ponownego wykorzystania tymczasowo wolnych budynków na całym świecie w promowaniu kreatywnego przedsiębiorstwa.
Biennale architektury w Wenecji od 29 sierpnia do 21 listopada 2010 roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries