Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘płyty elewacyjne’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Jednostką odpływu jest odpływ z typowego zlewu kuchennego wynoszący 0,33 lisek (N = 1). Odpowiednio wartości N wynoszą: dla umywalki – 0,50, dla wanny lub zmywaka – 2,0, dla ustępu zaopatrzonego w zbiorniczek płuczący – 3,60. Gdy dla zainstalowania przyborów N = 10, co odpowiada 3,3 lIsek, wówczas przyjmuje się, że jednocześnie będzie odpływać tylko 20% ścieków, tj. 0,66 •lIsek. Dla N = 20 odpływ wyniesie 14()/o, dla N = 30 odpowiednio 1l,5()/o . Urządzenie wewnątrz budynku należy tak projektować, aby przybory kanalizacyjne na poszczególnych piętrach znajdowały się nad sobą, co ogranicza liczbę pionów kanalizacyjnych i ułatwia montaż . Przybory kanalizacyjne łączy-się z pionem za pomocą tzw. podejść, których maksymalna długość od pionu powinna wynosić 3,5 m. [przypisy: pompa hydroforowa, płyty elewacyjne, szamba betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty elewacyjne’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Umieszczenie przewodu projektuje się zazwyczaj na środku ulicy, wówczas długość połączeń domowych (przykanalików) jest jednakowa z obydwu stron. Po wytyczeniu osi przewodu oznacza się palikami brzegi wykopu. Wzdłuż brzegów pozostawia się pas o szer. 0,5-0,7 służący do przejścia wzdłuż wykopów, do ustawienia kozłów, kładek, transportu materiałów itp. Dno wykopu powinno ściśle odpowiadać zaprojektowanej niwelecie dna kanału do sprawdzania głębokości wykopu, zaznaczenia osi kanału ustawia się w odległościach co 10-30 m celowniki . Posługując się krzyżem lub sznurem rozciągniętym na celownikach, można ustalić w dowolnym miejscu głębokość dna wykopu. Wykop wykonujemy o 3-6 cm płytszy, pogłębiając go przy zakładaniu przewodów, a to w celu ułożenia ich w gruncie nienaruszonym. W gruntach słabych i przy ich małej miąższości należy po usunięciu warstwy słabej zastosować podłoże o grubości 5-20 cm z piasku, tłucznia lub żwiru. [więcej w: panele szklane do kuchni, płyty elewacyjne, pompy lakiernicze ]

Comments Off

« Previous Entries