Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Najczesciej stosowany jest naped elektryczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Pompy ślimakowe, które w ostatnich kilku dziesiątkach lat wyszły z użycia, są od niedawnego czasu w coraz to większym zakresie stosowane do podnoszenia wód brudnych, nawet silnie zanieczyszczonych. [przypisy: panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Najczesciej stosowany jest naped elektryczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

DOMOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 4. 1. PRZEWODY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ Domowe urządzenia kanalizacyjne zapewniają odpowiednie warunki higieniczne i zaoszczędzają wiele wysiłku w codziennym życiu mieszkańców. Nawet małe mieszkania powinny być wyposażone w zlewozmywaki lub zlewy oraz inne przybory sanitarne. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych zostało unormowane Rozporządzeniem Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9. X. 1956 r. : Rozporządzenie to ustala, że budynki lub ich części, nowo wznoszone, odbudowywane, powiększone albo przebudowywane oraz budynki, w których dokonano gruntownej naprawy, przeznaczone na pobyt ludzi lub na cele produkcyjne, użytkowe i usługowe, powinny być przed oddaniem do użytku zaopatrzone w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz połączone z :wodociągiem i kanałem publicznym. Ścieki z poszczególnych domów lub gospodarstw odpływają do sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem połączeń domowych, tzw. przykanalików. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, płyty warstwowe, panele podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries