Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Do podnoszenia scieków na wysokosc kilku metrów moga byc stosowane pompy turbinowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Do podnoszenia ścieków na wysokość kilku metrów mogą być stosowane pompy turbinowe o wirnikach śrubowych lub śmigłowych oraz pompy ślimakowe (śruby Archimedesa). Pompy śmigłowe produkują w Polsce: Fabryka Urządzeń Technicznych, Jaśkowice Śląskie k. Mikułowa oraz Warszawska Fabryka Pomp. Przy wysokości tłoczenia do 60 m używane są pompy odśrodkowe jednostopniowe, dla większych wysokości – dwu- lub wielostopniowe. Produkowane w Polsce pompy kanalizacyjne typów KA (Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych) oraz Z2K (Odlewnia Żelaza Białogon k. Kielc) są pompami jednostopniowymi o wirnikach osadzonych na osi poziomej. [podobne: pompa próżniowa, panele elewacyjne, panele dekoracyjne ścienne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Do podnoszenia scieków na wysokosc kilku metrów moga byc stosowane pompy turbinowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Dziesięciorzędowy konny siewnik marki SD-lO-A. Skrzynia nasienna siewnika jest zrobiona z drewna i posiada żeliwne boki. Przyrządy wysiewające przystosowane są do górnego i dolnego siewu. Przekładnia osi przyrządów wysiewających jest umieszczona z lewej strony siewnika. Dwutalerzowe redliczki są rozstawione w dwóch szeregach, rozstawienie rzędów wynosi 15 cm. Szerokość robocza siewnika wynosi 1,5 m . Osadzenie redliczek zezwala na ustawienie ich w dowolnych odstępach. Nastawianie redliczek na głębokość i ustawianie siewnika do transportu wykonuje się za pomocą dźwigni umieszczonej z tyłu silnika. Przednia część siewnika oparta jest na dwukołowym przodku. U dołu, po obu stronach osi przodka, są umocowane dwie półośki, na których osadzone są koła. Długość półośki jak również i długość osi nośnej przodka umożliwiają rozstawianie kół na różne odległości. Na osi przodka umocowane są dwie pionowe podpory związane u góry poprzeczką, do której przymocowuje się rączkę służącą do kierowania przodkiem. Oprócz tego do tych podpór jest przymocowana druga poprzeczka ze sworzniem pośrodku. Przedni koniec rozwory posiada otwór, który nasadza się bezpośrednio na sworzeń drugiej poprzeczki. W ten sposób sworzeń ten stanowi oś zawiasu łączącego przodek z siewnikiem. Prócz tego środek rozwory jest połączony z osią przodka cięgłem , tworząc dolny zawias znajdujący się w tej samej płaszczyźnie co i połączenie umieszczone na górnej poprzeczce. Dyszel przymocowany jest podczas pracy do osi przodka zawiasowo, a waga z orczykami do haka zaczepowego przytwierdzonego do rozwory siewnika. Takie połączenie sprawia, że siła pociągowa zostaje przekazana za pośrednictwem przodka również i na siewnik. W pozycji transportowej dyszel przymocowuje się sztywno do osi siewnika, skutkiem. czego ta ostatnia nie ma możliwości skręcania niezależnie od dyszla. Siewnik SA-12 jest wzorowany na siewniku SD. 10-A, i posiada 12 redlic z wklęsłymi stopkami. Redliczki są ustawione w dwóch szeregach, w odstępach po 12,5 cm. Szerokość robocza siewnika wynosi 1,5 m. [podobne: pompa głębinowa, pompa próżniowa, pompa hydrauliczna ]

Comments Off

« Previous Entries