Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘pompy galwaniczne’

Srednice rur syfonowych powinny wynosic

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Średnice rur syfonowych powinny wynosić: – przy umywalkach, małych zlewach, pisuarach -:- 40 mm, – przy zlewach, zlewozmywakach, wannach, wpustach podłogowych 50 mm, – przy miskach klozetowych – 100 mm, – przy wpustach w suterenach i piwnicach – 100 mm, I – przy wpustach podwórzowych – 125-150 mm. Piony deszczowe (rynny) otrzymują średnice co najmniej 150 mm. Rury o średnicy 100 mm można stosować tylko dla małych przybudówek; na 1 m2 powierzchni dachu liczy się 1cm- przekroju rury deszczowe], W przypadku kanalizacji ogólnospławnej przybory kanalizacji domowej znajdujące się w piwnicach mogą ulec zalaniu przez wody burzowe, spiętrzone w kanale ulicznym. Dla zabezpieczenia przed zalewem wodami deszczowymi stosuje się różnego rodzaju zamknięcia, np. samoczynne lub uruchamiane ręcznie. Niekiedy z budynków nisko położonych wody ściekowe nie mogą odpływać grawitacyjnie do kanału. Wtedy to trzeba sztucznie podnosić na poziom wyższy o 1-2 m lub więcej. Podobnie dzieje się z wodami gruntowymi przeciekającymi do piwnic budynków. W tych przypadkach w poziomie posadzki piwnicy lub niżej zakłada się zbiorniki o pojemności maksimum 2 fi3 (zazwyczaj zbiorniki z blachy stalowej o grubości co najmniej 7 – mm), zabezpieczone przed rdzewieniem. Wodę wypompowuje się za pomocą urządzeń automatycznych (pływakowych). Urządzenia tego, rodzaju, szczególnie przeznaczone do przepompowywania ścieków, mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach . [przypisy: pompy galwaniczne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy galwaniczne’

Srednice rur syfonowych powinny wynosic

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Jedną z głównych przyczyn wpływających na przedłużenie okresu suszenia w sztucznych suszarniach jest nierównomierność schnięcia surówki w różnych miejscach komory suszarnianej lub tunelu. W suszarniach komorowych suszenie opóźnia się w środkowej części poprzecznego przekroju komory. W tym czasie, kiedy przy ścianach na półkach dolnej i górnej surówka jest zupełnie sucha, w środkowej części komory wilgotność jej przekracza 15-17%. W celu przyspieszenia suszenia w środku komory, a co za tym idzie w celu zmniejszenia ogólnego okresu suszenia, usprawniono ustawkę na półkach zagęszczając ją na skrajach i pozostawiając pośrodku przejście dla gazów. Proste to usprawnienie przyspiesza znacznie suszenie środkowych cegieł i pozwala zmniejszyć ogólny czas suszenia bez pogorszenia jakości surówki. Rodzaj paleniska (ręczne, mechaniczne, ruszt płaski, palenisko szybowe) wybiera się odpowiednio do gatunku paliwa, jego. wilgotności i wielkości kawałków. Zazwyczaj przy użyciu węgla wybiera się płaski ruszt z obsługiwaniem ręcznym i sztucznym podmuchem, przy użyciu zaś drewna i torfu palenisko szybowe. Liczbę palenisk ustala się według wielkości Ft, kierując się przy wyborze wymiaru paleniska dogodnością obsługiwania i wymiarami rusztów. Palenisk ręcznych o długości większej niż 2 m nie buduje się. Gdy wysokość paleniska jest pod względem konstrukcyjnym zbyt wielka, zmniejsza się ją włączając do komory paleniskowej część przestrzeni paleniskowej ze ścianką przewałową, co jest dopuszczalne, ponieważ w paleniskach nie ma powierzchni chłodzących. Temperaturę gazów wchodzących do suszarni należy utrzymywać według dolnej granicy. Przy niskiej temperaturze można stosować duże objętości gazów, co zwiększa równomierność suszenia. Poza tym dzięki niskiej temperaturze przebieg suszenia jest łagodniejszy. Temperaturę gazów można zwiększać tylko przy krótkich okresach suszenia, kiedy objętości gazów są w wysokiej temperaturze również duże, a własności gliny są takie, że może ona wytrzymać gwałtowne suszenie. W suszarniach komorowych z recyrkulacją temperatura gazów w kanale doprowadzającym może być wyższa od wyżej przytoczonej i jest ograniczona wyłącznie wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Za pomocą obliczeń określa się opór statyczny, czyli opór na jaki napotyka nośnik ciepła na drodze, którą przepływa. Opór ten równa się sumie podciśnienia (wielkości bezwzględnej) po stronie ssącej wentylatora i nadciśnienia po stronie tłoczącej wentylatora i wyraża się w milimetrach słupa wody. Numer wentylatora i liczbę obrotów jego wirnika ustala się na podstawie nomogramów dla wentylatorów niskiego i średniego ciśnienia typu Sirokko W górnej części nomogramu naniesione są krzywe, według których ustala się najdogodniejszy współczynnik sprawności i liczbę obrotów wentylatora. Na dolnej części nomogramu naniesione są linie ciągłe i przerywane, według których wybiera się numer wentylatora zależnie od ilości nośnika ciepła. Lewa strona dolnej części odnosi się do wentylatorów o małych numerach, prawa – do wentylatorów o dużych numerach. Nomogramy sporządzone są dla powietrza lub gazów, których temperatura wynosi +20 st. C.. Dlatego przed zastosowaniem nomogramów należy znaleziony z obliczenia opór statyczny przeliczyć na opór odpowiadający rzeczywistej temperaturze gazów. [przypisy: panele elewacyjne, pompa hydroforowa, pompy galwaniczne ]

Comments Off

« Previous Entries