Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘pompy hydrauliczne’

Pionowe wewnetrzne przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Pionowe wewnętrzne przewody spustowe i połączone z nimi odgałęzienia prowadzi się przy ścianie lub w odpowiednich bruzdach. Przy przejściach przez ściany wykonuje się otwory nieco większe od średnicy przewodu, a przestrzeń między brzegiem otworu a rurą uszczelnia się materiałem plastycznym, np. tłustą gliną. Powinno się stosować następujące przekroje przewodów pionowych i odgałęzień do nich: od pojedyncze zlewu kuchennego, zmywaka, wanny, umywalki lub pisuaru – 50 mm, – od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek lub pisuarów -70 mm, – od ustępów spłukiwanych – 100 mm, – od rynien deszczowych z ganków i balkonów – 50-70 mm, – od rynien deszczowych zewnętrznych z dachu – 100-150 mm. Przewody poziome: – od łazienki, pisuarów, zlewów i wpustów kuchennych, wpustów stajennych i piwnicznych – 100 mm, – od ustępów, wpustów podwórzowych oraz przy kilku przewodach połączonych razem – 150 mm, – od wpustów z podwórzy dużych – 200 mm. Jeżeli w budynku, np. w obrębie zakładu przemysłowego; została zainstalowana duża liczba przyborów sanitarnych, wówczas dla ustalenia potrzebnej średnicy przewodu należy obliczyć odpływ w poszczególnych pionach – w podobny sposób, jak oblicza się średnice pion w wodociągowych. [podobne: panele ogrodzeniowe, pompa hydrauliczna, pompy hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy hydrauliczne’

Pionowe wewnetrzne przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Średnice rur syfonowych powinny wynosić: – przy umywalkach, małych zlewach, pisuarach -:- 40 mm, – przy zlewach, zlewozmywakach, wannach, wpustach podłogowych 50 mm, – przy miskach klozetowych – 100 mm, – przy wpustach w suterenach i piwnicach – 100 mm, I – przy wpustach podwórzowych – 125-150 mm. Piony deszczowe (rynny) otrzymują średnice co najmniej 150 mm. Rury o średnicy 100 mm można stosować tylko dla małych przybudówek; na 1 m2 powierzchni dachu liczy się 1cm- przekroju rury deszczowe], W przypadku kanalizacji ogólnospławnej przybory kanalizacji domowej znajdujące się w piwnicach mogą ulec zalaniu przez wody burzowe, spiętrzone w kanale ulicznym. Dla zabezpieczenia przed zalewem wodami deszczowymi stosuje się różnego rodzaju zamknięcia, np. samoczynne lub uruchamiane ręcznie. Niekiedy z budynków nisko położonych wody ściekowe nie mogą odpływać grawitacyjnie do kanału. Wtedy to trzeba sztucznie podnosić na poziom wyższy o 1-2 m lub więcej. Podobnie dzieje się z wodami gruntowymi przeciekającymi do piwnic budynków. W tych przypadkach w poziomie posadzki piwnicy lub niżej zakłada się zbiorniki o pojemności maksimum 2 fi3 (zazwyczaj zbiorniki z blachy stalowej o grubości co najmniej 7 – mm), zabezpieczone przed rdzewieniem. Wodę wypompowuje się za pomocą urządzeń automatycznych (pływakowych). Urządzenia tego, rodzaju, szczególnie przeznaczone do przepompowywania ścieków, mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach . [przypisy: pompy galwaniczne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy hydrauliczne ]

Comments Off

« Previous Entries