Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dno skrzyni posiada otwory, pod którymi są umocowane gniazdka zawierające przyrządy wysiewające. W większości siewników skrzynie nasienne mają 2 przy otworach wysiewowych umieszczone zasuwki, którymi można zamykać poszczególne otwory i w ten sposób wyłączać z siewu część przyrządów wysiewających. Przyrządy wysiewające stanowią najistotniejszy element siewnika. Od ich działania jest zależna jakość siewu. Istnieje wiele konstrukcji przyrządów wysiewających; rozpatrzmy tylko najbardziej rozpowszechniony system trybikowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

SIEWNIKI, SADZARKI I SIEWNIKI NAWOZOWE Powierzchnią roboczą trybika jest ta jego część, która wchodzi do wnętrza gniazdka i -bezpośrednio styka się z nasieniem. Oczywiście, im bardziej trybik będzie wsunięty do gniazdka, tym więcej będzie wygarniać nasion ze skrzyni i odwrotnie – im mniej będzie wysunięty, tym mniej będzie wpadać ziarn do przewodów wysiewających. Na tym też jest oparta możliwość regulowania ilości wysiewu. Przesunięcie osi wraz – z trybikiem odbywa się za pomocą dźwigni umocowanej w odpowiedniej pozycji za pomocą śruby. Przyrządy typu trybikowego wyrabiane są w dwóch fabrykach – Czerwona Gwiazda i Rostsielmasz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W urządzeniach wyrabianych przez fabrykę Rostsielmasz osłony są żeliwne. Konstrukcja ich zezwala tylko na dolny wysiew. Denko umocowane jest na zawiaskach i może być ustawione w trzech różnych pozycjach, stosownie do wielkości wysiewanych nasion. Tak więc do wysiewu drobnych nasion denko ustawia się w pozycji górnej, dla średnich – w średniej, a dla grubych i bejcowanych – w dolnej. Przy opróżnianiu siewnika denko każdego urządzenia opuszcza się w dół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

SIEWNIKI, SADZARKI I SIEWNIKI NAWOZOWE Redlice wykonuje się wklęsłymi lub wypukłymi stopkami albo jako redlice talerzowe. Pierwsze,składają się z dwóch zasadniczych części: blaszanej gardzieli i stalowej lub żeliwnej wklęsłej stopki przytwierdzonej do przedniej dolnej części gardzieli. Gardziel przymocowuje się do prowadnicy. Stopka stanowi istotną roboczą część redlicy i żłobi bruzdkę. Przez gardziel nasiona wpadają w redlinę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Oprócz międzytarczowych skrobaczek redlica posiada także zewnętrzne skrobaczki. Celem lepszego przykrycia nasienia do każdej tarczy umocowuje się łańcuszek złożony z kilku ogniw. Redlice za pośrednictwem prowadnic są przymocowane na zawiasach do belki nośnej, co pozwala na unoszenie się i opadanie redlic stosownie do nierówności i powierzchni pola oraz umożliwia podniesienie ich w pozycję transportu. Tylna część redlicy jest połączona z urządzeniem do podnoszenia i regulowania siewnika znajdującego się poza skrzynią z nasieniem. Urządzenie to składa się) z wału przymocowanego do ramy ramienia podnoszącego i łańcuszków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przez odpowiedni obrót kwadratowego wału i ramion powoduje się także podciągnięcie redlic w położenie transportowe. W siewnikach konnych osiąga się to przez przesunięcie dźwigni do tyłu, a w ciągnikowych przeważnie przy pomocy automatu. Dolne wycięcie na zębatce służy do zaczepienia dźwigni w położeniu transportowym siewnika. Do przenoszenia obrotów z koła siewnika na oś przyrządu wysiewającego służy przekładnia, która składa się z kół zębatych umieszczonych z boku skrzyni nasiennej albo z trybów łańcuchowych i łańcuchów umieszczonych pod skrzynią. Pierwsza metoda została zastosowana do siewników Czerwona Gwiazda, a druga do siewników Rostsielmasz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Koło zębate umocowuje się na wałku przyrządów wysiewających za pomocą wtyczki wchodzącej w gniazdo piasty tego kola zębatego. Trzeba uważać, by koła zębate były należycie ze sobą zazębione, tj. aby zazębiały się na całą szerokość zębów. Zaś odległość między wierzchołkiem zęba jednego koła a wrębem drugiego mieściła się w granicach 2 do 3 mm. Odległość tę można regulować za pomocą śruby nastawczej osadzonej w gitarze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Pompy KA o wirniku dwukanałowym są budowane w 5 wielkościach, o średnicy króćca ssawnego, wylotowego 50, 80, 150, 250 i 300 mm, o wydajności od 180 do 16 000 l/min, ciężarze pompy od 65 do 650 kG . Wysokość tłoczenia tych pomp zależy od ilości obrotów/min. Pompy 8R o wirniku śrubowym są przeznaczone do pompowania osadów, ścieków, fekaliów itp. Pompy tę są budowane w 7 wielkościach o średnicy króćca ssawnego 125, 150, 200, 250, 300, 400 i 500 mm; wydajność od 1000 do 35 OOOVmin. Pompy Z2K o wirniku, dwukanałowym i wydajności od 200 do 2250 l/min mogą zasysać ciecz z głębokości maksymalnej 4,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Budowa krat, piaskownika, zbiornika czerpalnego nie jest potrzebna ślimaki przepompowują ścieki bezpośrednio z kanału. Ślimaki pojedyncze, zależnie od średnicy, podnoszą ścieki na wysokość do 3-4 m. Przy wysokościach większych należy stosować ślimaki włączane szeregowo. Wydajność pomp ślimakowych jest duża . Współczynnik wydajności tych pomp jest stosunkowo wysoki: 65-750/, zaś praca w porównaniu z pompami wirowymi znacznie ekonomiczniejsza ze względu na brak strat w przewodach zamkniętych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do projektowania elewacji’

Odleglosc pomiedzy srodkami gniazdek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Obudowa pionowa z . desek jest kosztowna i stosuje się ją wyłącznie przy napływie wód gruntowych. W przypadku dużego napływu tych wód lepiej jest stosować stalowe ścianki szczelne, które po zakończeniu budowy przewodu można wyciągnąć i użyć ponownie lub też stosować obniżenie poziomu wody za pomocą pomp. Obudowa skrzynkowa składa się z desek o grubo 40-7 mm i dług. 4-4,5 m, podkładek (zazwyczaj 5 X 10 cm) i rozpór o średn. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries