Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Poczynając od 1950-1951 roku wprowadza się coraz częściej produkcję cegły z masy, do której wprowadzono paliwo. Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w następnych rozdziałach. Na razie zastosowano tę metodę przy produkcji cegły pełnej i dziurawki z masy, do której wprowadzono ok. 700% paliwa potrzebnego do wypalania. Zaproponowano dwa rodzaje ustawki jedną przy wypalaniu pełnej cegły, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Oczakowskiej, i drugą przy wypalaniu dziurawki, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Nikolskiej przez Mazowa, laureata Nagrody Stalinowskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odprowadzania i doprowadzania powietrza dokonuje się stosując trzy sposoby: 1) przepuszczając powietrze przez otwory zasypowe paleniska za pomocą przenośnych koryt, 2) przekrywając korytami rządki otwartych czeluści zasypowych i otwartą studzienkę kanału kurzawkowego oraz 3) za pomocą przyłączenia do kanału kurzawkowego specjalnych kanałów wykonanych nad sklepieniem pieca. Przy 24 komorach i więcej piec pracuje na 2 ognie. Ostatnio na 2 ognie pracują również piece o 187-20 komorach. Pierwszy sposób stosuje się tylko w starych piecach, wszystkie nowe piece zaopatrzone są w kanały wykonane nad sklepieniem. Przenośne koryta są stosowane również w starych piecach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

SIEWNIKI Typy siewników i sposób ich pracy. W zależności od sposobu siewu siewniki dzielą się na rzutowe; rzędowe i kupkowe, pod względem zaś przeznaczenia na zbożowe, buraczane, do traw, lnu i kukurydzy oraz nawozów mineralnych itp. Stosuje się także siewniki kombinowane, a więc do jednoczesnego wysiewu nasienia i sproszkowanego mineralnego nawozu , Poza tym siewniki dzielą się na ręczne, konne i ciągnikowe. Dwunastorzędowy konny siewnik. Składa się on z ramy opartej na 2 kołach oraz dwukołowego przodka, który stanowi trzeci punkt oparcia ramy siewnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Widok dwudziestoczterorzędowego traktorowego siewnika T -8-2. Poszczególne części ramy tego siewnika są ze sobą spawane elektrycznie, co daje ramie dużą wytrzymałość. Przednia część ramy jest połączona w czasie pracy z ciągnikiem. Przyrządy wysiewające są trybikowe i pozwalają na wysiew górny względnie dolny. Wał napędowy przyrządów wysiewających składa się z dwóch połówek, na każdej z nich umocowano po 12 trybików. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Siewniki do lnu. Najbardziej rozpowszechnionym siewnikiem do lnu jest siedemnastorzędowy konny siewnik marki SL-17 i czterdziestoczterorzędowy ciągnikowy marki SL-44. Przyrządy wysiewające tych siewników są trybikowe ze zmniejszoną głębokością żłobków i odpowiednio zwężonym kanałem między dnem gniazdka i górną częścią obwodu trybu wysiewającego, Redliczki siewnika posiadają stopki wypukłe i są rozstawione w dwóch szeregach. Dla pogłębienia siewu redliczki obciąża się ciężarkami. Urządzenie do podnoszenia redliczek jest takie jak we wszystkich innych siewnikach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Długość obwodu koła mierzy się elastyczną taśmą lub sznurkiem (który następnie trzeba zmierzyć), a szerokość roboczą otrzymuje się z przemnożenia ilości redlic przez szerokość ich odstępów. Jeśli pomnożyć otrzymaną powierzchnię przez 20, otrzymamy powierzchnię, jaką zasieje siewnik przy 20 obrotach koła jezdnego, wyrażoną w metrach, kwadratowych. Jeżeli ustaloną normę wysiewu na 1 ha podzielimy przez 10000, to otrzymamy ilość nasienia, która ma być wysiana na powierzchni 1 m2, a pomnożywszy ten wynik przez powierzchnię zasianą po 20 obrotach koła siewnika otrzymamy normę wysiewu na tej powierzchni. Po dokonaniu tego obliczenia obraca się kołem 20 razy. Wysiane nasiona zbiera się, i waży. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W siewnikach fabryki Rostsielmasz regulację przeprowadza się przez podkładanie lub odejmowanie podkładek w kształcie podkowy między piastę i zawleczkę przechodzącą przez oś przyrządów wysiewających. Przez dodanie takiej podkładki trybik wysiewający wysuwa się u nasiennej skrzynki na długość równą grubości podkładki, a przy wyjęciu jej – tryb pod działaniem sprężyny cofa się z powrotem do skrzynki nasiennej. W siewnikach fabryki Czerwona Gwiazda przesunięcie to osiąga się za pomocą podkładek koronkowych umieszczonych obok piasty trybu wysiewającego. Przy ustawianiu siewnika do siewu, podnosi się jeden koniec siewnika lewarem tak, aby koło dające napęd wałkowi wysiewającemu nie dotykało ziemi. Na obwodzie podniesionego koła w dowolnym punkcie robi się znak ułatwiający obliczenie ilości obrotów koła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obudowa pionowa z . desek jest kosztowna i stosuje się ją wyłącznie przy napływie wód gruntowych. W przypadku dużego napływu tych wód lepiej jest stosować stalowe ścianki szczelne, które po zakończeniu budowy przewodu można wyciągnąć i użyć ponownie lub też stosować obniżenie poziomu wody za pomocą pomp. Obudowa skrzynkowa składa się z desek o grubo 40-7 mm i dług. 4-4,5 m, podkładek (zazwyczaj 5 X 10 cm) i rozpór o średn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przelicznik m2 na m3’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

DOMOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 4. 1. PRZEWODY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ Domowe urządzenia kanalizacyjne zapewniają odpowiednie warunki higieniczne i zaoszczędzają wiele wysiłku w codziennym życiu mieszkańców. Nawet małe mieszkania powinny być wyposażone w zlewozmywaki lub zlewy oraz inne przybory sanitarne. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych zostało unormowane Rozporządzeniem Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries