Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

scieki gospodarcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

W kanalizacji ogólnospławnej wody z rynien deszczowych i wpustów podwórzowych oraz ścieki gospodarcze odpływają wspólnym przykanalikiem. W kanalizacji rozdzielczej do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki gospodarcze, natomiast wody opadowe, spływające z dachów i podwórzy, odprowadzane są rynsztokami ulicznymi. Dołączanie rynien deszczowych i wpustów podwórzowych do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej niepełnej. jest niedopuszczalne. Ponieważ w osiedlach wiejskich kanalizacja ogólnospławna jest stosowana wyjątkowo, przeto w dalszym ciągu zostaną omówione tylko połączenia domowe dla kanalizacji rozdzielczej niepełnej. W obrębie podwórza przewody poziome należy układać wzdłuż budynków, na zewnątrz ścian, w odległości minimalnej 2-3 m. [hasła pokrewne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, panele szklane, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

scieki gospodarcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

DOMOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 4. 1. PRZEWODY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ Domowe urządzenia kanalizacyjne zapewniają odpowiednie warunki higieniczne i zaoszczędzają wiele wysiłku w codziennym życiu mieszkańców. Nawet małe mieszkania powinny być wyposażone w zlewozmywaki lub zlewy oraz inne przybory sanitarne. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych zostało unormowane Rozporządzeniem Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9. X. 1956 r. : Rozporządzenie to ustala, że budynki lub ich części, nowo wznoszone, odbudowywane, powiększone albo przebudowywane oraz budynki, w których dokonano gruntownej naprawy, przeznaczone na pobyt ludzi lub na cele produkcyjne, użytkowe i usługowe, powinny być przed oddaniem do użytku zaopatrzone w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz połączone z :wodociągiem i kanałem publicznym. Ścieki z poszczególnych domów lub gospodarstw odpływają do sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem połączeń domowych, tzw. przykanalików. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, płyty warstwowe, panele podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries