Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Jednostką odpływu jest odpływ z typowego zlewu kuchennego wynoszący 0,33 lisek (N = 1). Odpowiednio wartości N wynoszą: dla umywalki – 0,50, dla wanny lub zmywaka – 2,0, dla ustępu zaopatrzonego w zbiorniczek płuczący – 3,60. Gdy dla zainstalowania przyborów N = 10, co odpowiada 3,3 lIsek, wówczas przyjmuje się, że jednocześnie będzie odpływać tylko 20% ścieków, tj. 0,66 •lIsek. Dla N = 20 odpływ wyniesie 14()/o, dla N = 30 odpowiednio 1l,5()/o . Urządzenie wewnątrz budynku należy tak projektować, aby przybory kanalizacyjne na poszczególnych piętrach znajdowały się nad sobą, co ogranicza liczbę pionów kanalizacyjnych i ułatwia montaż . Przybory kanalizacyjne łączy-się z pionem za pomocą tzw. podejść, których maksymalna długość od pionu powinna wynosić 3,5 m. [przypisy: pompa hydroforowa, płyty elewacyjne, szamba betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Jeżeli w końcu tunelu następuje kondensacja, na co wskazuje zwiększenie ciężaru surówki, wówczas należy zmniejszyć temperaturę nośnika ciepła przez zwiększenie jego ilości. W przypadku gdy wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego, jak również formowni jest niewystarczająca, aby cała suszarnia lub jej część stanowiąca zespół mogła pracować ze zwiększoną wydajnością, wówczas część tuneli wyłącza się i próbuje oznaczyć najkrótszy czas suszenia, przy którym uzyskuje się surówkę dobrej jakości. Kiedy okresy suszenia, a zatem także wydajności suszarń zostały ustalone, określa się wymiary palenisk i wydajność systemu wentylacyjnego, co jest niezbędne przy zastosowaniu nowej metody pracy; Powierzchnię rusztu określa się z obliczenia (przyjmując raczej większe wartości danych) i jeśli jest to możliwe, instaluje się dodatkowe palenisko. Wysokość komory paleniskowej powinna wynosić przy paleniskach dla torfu, węgla brunatnego i długopłomiennych gatunków paliwa nie mniej niż 1,85 m, a dla antracytu i innych paliw krótkopłomiennych – nie mniej niż 1,5 m. Podciśnienie (ciąg) w komorach paleniskowych nie powinno przekraczać 2,5 mm sł. H20. Między paleniskiem i czerpnią zimnego powietrza należy koniecznie ustawić zasuwę. Po ustaleniu niezmiennych warunków pracy można zasuwę usunąć, a kanał prowadzący od paleniska do czerpni zimnego powietrza może być zmniejszony do niezbędnych wymiarów. W przypadku wykorzystania gazów odlotowych z pieców do suszenia surówki, należy zainstalować osobny wentylator dla tłoczenia ich do centralnego doprowadzającego kanału suszarni. Przy ustawianiu wentylatorów tłoczących przekroje kanałów prowadzących od wentylatorów do ogólnego kanału tłoczącego muszą być takie, aby szybkość przepływu gazów była w nich jednakowa. Oba kanały powinny łączyć się pod kątem ostrym. Gwałtowne zakręty w kanałach nie są dopuszczalne; powinny one być łagodnie zaokrąglone i wykonane o możliwie dużym promieniu. Wskazane jest instalowanie wentylatorów średniego ciśnienia, jako posiadających łopatki o bardziej trwałej konstrukcji. W celu równomierniejszego odsysania gazów-wzdłuż całego zespołu wentylatory wyciągowe należy ustawiać po dwa na jeden zespół. Do podmuchu w palenisku najlepiej .jest stosować wentylator średniego ciśnienia. Przewody powietrza mogą być blaszane, kanały z cegły należy koniecznie otynkować. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa, szamba betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries