Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘wiatrownica boczna’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Jeżeli w końcu tunelu następuje kondensacja, na co wskazuje zwiększenie ciężaru surówki, wówczas należy zmniejszyć temperaturę nośnika ciepła przez zwiększenie jego ilości. W przypadku gdy wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego, jak również formowni jest niewystarczająca, aby cała suszarnia lub jej część stanowiąca zespół mogła pracować ze zwiększoną wydajnością, wówczas część tuneli wyłącza się i próbuje oznaczyć najkrótszy czas suszenia, przy którym uzyskuje się surówkę dobrej jakości. Kiedy okresy suszenia, a zatem także wydajności suszarń zostały ustalone, określa się wymiary palenisk i wydajność systemu wentylacyjnego, co jest niezbędne przy zastosowaniu nowej metody pracy; Powierzchnię rusztu określa się z obliczenia (przyjmując raczej większe wartości danych) i jeśli jest to możliwe, instaluje się dodatkowe palenisko. Wysokość komory paleniskowej powinna wynosić przy paleniskach dla torfu, węgla brunatnego i długopłomiennych gatunków paliwa nie mniej niż 1,85 m, a dla antracytu i innych paliw krótkopłomiennych – nie mniej niż 1,5 m. Podciśnienie (ciąg) w komorach paleniskowych nie powinno przekraczać 2,5 mm sł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiatrownica boczna’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Przesuwnica z ręcznym przesuwaniem jest to ruchoma platforma, która służy do podstawiania i przesuwania wózków z pras do suszarni tunelowych i z. suszarni do pieców. Tory przesuwnic umieszczone są prostopadle do torów suszarń tunelowych i pieców. Rama platformy przesuwnicy z mechanicznym przesuwem oparta jest na dwóch zestawach kół tocznych; przedni zestaw kół napędnych połączony jest z silnikiem elektrycznym za pomocą reduktora i przekładni. Silnik elektryczny prądu stałego jest zasilany z dolnego przewodu trakcyjnego, umieszczonego w bocznym kanale. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiatrownica boczna’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Przenośniki szalkowe, powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, znajdują zastosowanie również w cegielniach. Jak wykazała praktyka, przenośniki te są specjalnie wygodne dla mechanizacji (w cegielniach sezonowych) dostawy surówki do szop suszarnianych, a po jej wysuszeniu – do pieców. Typowy projekt podwieszonego przenośnika szalkowego, dostosowanego do warunków produkcji cegły, został opracowany przez biuro projektów Rosstromprojekt. Po odpowiednim wypróbowaniu naprężenia łańcuchów i ich wytrzymałości na rozerwanie zastosowano przenośniki również z dłuższym łańcuchem. Przy układaniu trasy długich przenośników należy unikać częstych zmian kierunku ruchu, gdyż powoduje to dodatkowe opory, które zwiększają i tak już duże naprężenia łańcucha przenośnika, sprzyjając szybkiemu jego zużyciu.
STACJA NAPĘDOWA PRZENOŚNIKA Stacje napędowe przenośników szalkowych buduje się dwóch konstrukcji: z kołami odchylnymi ciernymi i krzywkowymi.
STACJA NACIĄGOWA PRZENOSNIKA SZALKOWEGO Aby Siła tarcia między kołami stacji napędowej i łańcuchem przenośnika była dostatecznie duża, gałąź łańcucha schodząca z kół musi być naprężona odpowiednio do naprężenia występującego w gałęzi łańcucha nachodzącej na koła stacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiatrownica boczna’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Stojak przeładowczy jest stosowany do przekładania surówki z wózków grzebieniastych, przystosowanych do załadunku i wyładunku szop suszarnianych na wózki karuzelowe, których wysokość dostosowano-do załadunku pieców kręgowych. Stojak przeładowczy składa się ze spawanej ramy z prowadnicami wzdłuż których przesuwa się pionowo ruchoma rama z 10 kątownikami do układania na nich półek z cegłą. Ruchomą ramę równoważy się za pomocą zblocza, lin i przeciwciężarów. Hydrauliczne urządzenie umożliwia płynne opuszczanie ramy przy przeładunku cegły na wózek karuzelowy. Do stojaka przeładowczego doprowadzone są szyny dla wózka grzebieniastego i wózka karuzelowego, a na głównej ramie stojaka zmontowany jest zderzak i opory do dokładnego ustawiania wózków. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries