Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Poczynając od 1950-1951 roku wprowadza się coraz częściej produkcję cegły z masy, do której wprowadzono paliwo. Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w następnych rozdziałach. Na razie zastosowano tę metodę przy produkcji cegły pełnej i dziurawki z masy, do której wprowadzono ok. 700% paliwa potrzebnego do wypalania. Zaproponowano dwa rodzaje ustawki jedną przy wypalaniu pełnej cegły, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Oczakowskiej, i drugą przy wypalaniu dziurawki, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Nikolskiej przez Mazowa, laureata Nagrody Stalinowskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odprowadzania i doprowadzania powietrza dokonuje się stosując trzy sposoby: 1) przepuszczając powietrze przez otwory zasypowe paleniska za pomocą przenośnych koryt, 2) przekrywając korytami rządki otwartych czeluści zasypowych i otwartą studzienkę kanału kurzawkowego oraz 3) za pomocą przyłączenia do kanału kurzawkowego specjalnych kanałów wykonanych nad sklepieniem pieca. Przy 24 komorach i więcej piec pracuje na 2 ognie. Ostatnio na 2 ognie pracują również piece o 187-20 komorach. Pierwszy sposób stosuje się tylko w starych piecach, wszystkie nowe piece zaopatrzone są w kanały wykonane nad sklepieniem. Przenośne koryta są stosowane również w starych piecach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

SIEWNIKI Typy siewników i sposób ich pracy. W zależności od sposobu siewu siewniki dzielą się na rzutowe; rzędowe i kupkowe, pod względem zaś przeznaczenia na zbożowe, buraczane, do traw, lnu i kukurydzy oraz nawozów mineralnych itp. Stosuje się także siewniki kombinowane, a więc do jednoczesnego wysiewu nasienia i sproszkowanego mineralnego nawozu , Poza tym siewniki dzielą się na ręczne, konne i ciągnikowe. Dwunastorzędowy konny siewnik. Składa się on z ramy opartej na 2 kołach oraz dwukołowego przodka, który stanowi trzeci punkt oparcia ramy siewnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Widok dwudziestoczterorzędowego traktorowego siewnika T -8-2. Poszczególne części ramy tego siewnika są ze sobą spawane elektrycznie, co daje ramie dużą wytrzymałość. Przednia część ramy jest połączona w czasie pracy z ciągnikiem. Przyrządy wysiewające są trybikowe i pozwalają na wysiew górny względnie dolny. Wał napędowy przyrządów wysiewających składa się z dwóch połówek, na każdej z nich umocowano po 12 trybików. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Siewniki do lnu. Najbardziej rozpowszechnionym siewnikiem do lnu jest siedemnastorzędowy konny siewnik marki SL-17 i czterdziestoczterorzędowy ciągnikowy marki SL-44. Przyrządy wysiewające tych siewników są trybikowe ze zmniejszoną głębokością żłobków i odpowiednio zwężonym kanałem między dnem gniazdka i górną częścią obwodu trybu wysiewającego, Redliczki siewnika posiadają stopki wypukłe i są rozstawione w dwóch szeregach. Dla pogłębienia siewu redliczki obciąża się ciężarkami. Urządzenie do podnoszenia redliczek jest takie jak we wszystkich innych siewnikach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Długość obwodu koła mierzy się elastyczną taśmą lub sznurkiem (który następnie trzeba zmierzyć), a szerokość roboczą otrzymuje się z przemnożenia ilości redlic przez szerokość ich odstępów. Jeśli pomnożyć otrzymaną powierzchnię przez 20, otrzymamy powierzchnię, jaką zasieje siewnik przy 20 obrotach koła jezdnego, wyrażoną w metrach, kwadratowych. Jeżeli ustaloną normę wysiewu na 1 ha podzielimy przez 10000, to otrzymamy ilość nasienia, która ma być wysiana na powierzchni 1 m2, a pomnożywszy ten wynik przez powierzchnię zasianą po 20 obrotach koła siewnika otrzymamy normę wysiewu na tej powierzchni. Po dokonaniu tego obliczenia obraca się kołem 20 razy. Wysiane nasiona zbiera się, i waży. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W siewnikach fabryki Rostsielmasz regulację przeprowadza się przez podkładanie lub odejmowanie podkładek w kształcie podkowy między piastę i zawleczkę przechodzącą przez oś przyrządów wysiewających. Przez dodanie takiej podkładki trybik wysiewający wysuwa się u nasiennej skrzynki na długość równą grubości podkładki, a przy wyjęciu jej – tryb pod działaniem sprężyny cofa się z powrotem do skrzynki nasiennej. W siewnikach fabryki Czerwona Gwiazda przesunięcie to osiąga się za pomocą podkładek koronkowych umieszczonych obok piasty trybu wysiewającego. Przy ustawianiu siewnika do siewu, podnosi się jeden koniec siewnika lewarem tak, aby koło dające napęd wałkowi wysiewającemu nie dotykało ziemi. Na obwodzie podniesionego koła w dowolnym punkcie robi się znak ułatwiający obliczenie ilości obrotów koła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pionowe wewnętrzne przewody spustowe i połączone z nimi odgałęzienia prowadzi się przy ścianie lub w odpowiednich bruzdach. Przy przejściach przez ściany wykonuje się otwory nieco większe od średnicy przewodu, a przestrzeń między brzegiem otworu a rurą uszczelnia się materiałem plastycznym, np. tłustą gliną. Powinno się stosować następujące przekroje przewodów pionowych i odgałęzień do nich: od pojedyncze zlewu kuchennego, zmywaka, wanny, umywalki lub pisuaru – 50 mm, – od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek lub pisuarów -70 mm, – od ustępów spłukiwanych – 100 mm, – od rynien deszczowych z ganków i balkonów – 50-70 mm, – od rynien deszczowych zewnętrznych z dachu – 100-150 mm. Przewody poziome: – od łazienki, pisuarów, zlewów i wpustów kuchennych, wpustów stajennych i piwnicznych – 100 mm, – od ustępów, wpustów podwórzowych oraz przy kilku przewodach połączonych razem – 150 mm, – od wpustów z podwórzy dużych – 200 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W kanalizacji ogólnospławnej wody z rynien deszczowych i wpustów podwórzowych oraz ścieki gospodarcze odpływają wspólnym przykanalikiem. W kanalizacji rozdzielczej do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki gospodarcze, natomiast wody opadowe, spływające z dachów i podwórzy, odprowadzane są rynsztokami ulicznymi. Dołączanie rynien deszczowych i wpustów podwórzowych do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej niepełnej. jest niedopuszczalne. Ponieważ w osiedlach wiejskich kanalizacja ogólnospławna jest stosowana wyjątkowo, przeto w dalszym ciągu zostaną omówione tylko połączenia domowe dla kanalizacji rozdzielczej niepełnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wykres haigha’

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Drugi półfinał Mistrzostw Świata RPA rozpoczął się.
Niemcy i Hiszpania walczą o zwycięstwo w Holandii w niedzielę.
Zdecydowaliśmy się więc wybrać kilka niesamowitych projektów z obu stron, aby zdać sobie sprawę, że tak jak w piłce nożnej, oba kraje mają doskonałe zespoły.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Haus M / Titus Bernhard Architekci Charakterystyczną cechą nieruchomości jest jej północne zbocze, które musi zostać pokonane na dwóch kondygnacjach, aby osiągnąć prawie płaski poziom ogrodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries