Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Procentowy skład gazu ziemnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Procentowy skład gazu ziemnego jest następujący: Metan (CH4) 96 Etan (C2Hs), propan (C3Hs), butan (C4HlO) 2 Tlen (02) 2. Wartość opałowa przy temperaturze O°C i ciśnieniu 760 mm sI. Hg wynosi 8530 kcal/m, Gaz doprowadza się do pieca przez palniki, przy czym do części palników (1 lub 2 szt.) doprowadza się czysty gaz, do pozostałych – gaz z domieszką powietrza pierwotnego. Palenie przebiega w przestrzeni między dwoma załadowanymi wózkami. W palnikach doprowadzających mieszankę gazu i powietrza szybkość przepływu mieszanki jest duża i płomień przenika do środka przestrzeni między wózkami równomiernie ogrzewając załadowaną surówkę. Przy palnikach z czystym gazem otrzymuje się płomień krótki, skierowany częściowo wzdłuż pieca między załadowaną surówkę i ściankę, częściowo do góry. Taką metodę zastosowano dla wyrównania temperatur w przekroju pieca, ponieważ między ściankami pieca i załadowaną surówką przechodzi dużo zbytecznego powietrza i wskutek tego temperatura przy ścianach jest niższa niż w środku pieca. W rezultacie temperatura w przekroju pieca waha się nieznacznie, średnio od 980°C po bokach pieca do 1000-1080°C w środku pieca. Odpowiednio do tego nasiąkliwość próbek, która pozwala sądzić o stopniu wypalenia, różni się w różnych częściach przekroju pieca tylko o 0,7-0,8%.
BILANS CIEPLNY PIECA TUNELOWEGO KIJOWSKIEJ FABRYKI PUSTAKÓW (biura projektów Ukrpromprojekt) Według założeń projektowych czas wypalania pustaków wy- nosić miał 48 godzin, w rzeczywistości przy badaniach wynosił – 42 godziny; później czas wypalania został doprowadzony do 24 godzin przy dobrej jakości pustaków. Zużycie paliwa umownego na 1 kg gotowych wyrobów wyniosło 0,078 kg/kg, na 1 m3 pustaków – 38,2 kg. Piece tunelowe stanowią udoskonalone zespoły cieplne, które umożliwiają jak najlepsze wypalanie i wybitnie polepszają warunki pracy w porównaniu z piecami kręgowymi. Piece te są wprowadzane przy budowie nowych cegielni i dachówczarni o zdolności produkcyjnej powyżej 12 mln szt. rocznie, a także w wielu przypadkach w cegielniach o mniejszej, wydajności. [patrz też: mrówka gniezno, mrówka goleniów godziny otwarcia, projekt sklepu spożywczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno mrówka goleniów godziny otwarcia projekt sklepu spożywczego