Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

PRZENOŚNIKI SZALKOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przenośniki szalkowe, powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, znajdują zastosowanie również w cegielniach. Jak wykazała praktyka, przenośniki te są specjalnie wygodne dla mechanizacji (w cegielniach sezonowych) dostawy surówki do szop suszarnianych, a po jej wysuszeniu – do pieców. Typowy projekt podwieszonego przenośnika szalkowego, dostosowanego do warunków produkcji cegły, został opracowany przez biuro projektów Rosstromprojekt. Po odpowiednim wypróbowaniu naprężenia łańcuchów i ich wytrzymałości na rozerwanie zastosowano przenośniki również z dłuższym łańcuchem. Przy układaniu trasy długich przenośników należy unikać częstych zmian kierunku ruchu, gdyż powoduje to dodatkowe opory, które zwiększają i tak już duże naprężenia łańcucha przenośnika, sprzyjając szybkiemu jego zużyciu.
STACJA NAPĘDOWA PRZENOŚNIKA Stacje napędowe przenośników szalkowych buduje się dwóch konstrukcji: z kołami odchylnymi ciernymi i krzywkowymi.
STACJA NACIĄGOWA PRZENOSNIKA SZALKOWEGO Aby Siła tarcia między kołami stacji napędowej i łańcuchem przenośnika była dostatecznie duża, gałąź łańcucha schodząca z kół musi być naprężona odpowiednio do naprężenia występującego w gałęzi łańcucha nachodzącej na koła stacji. Naprężenia te wywołane są przez stację naciągową za pośrednictwem koła, które zmontowane jest na ramie, swobodnie przesuwającej się po prowadnicach pod działaniem ciężaru. Lina druciana, łącząca ciężar z ramą, przerzucona jest przez krążek. Ciężar do regulowania naprężenia łańcucha zmontowany jest z żeliwnych bloków. Posuw ciężaru, obliczony na 950 mm, kompensuje wydłużenie łańcucha przenośnika, które powstaje wskutek rozciągnięcia i zużycia się poszczególnych jego ogniw pod wpływem działania znacznych sił pociągowych. Stacja naciągowa kompensuje również cieplne wydłużenie się łańcucha. Ogólny ciężar stacji naciągowej wynosi ok. 1,8 t, w tym ciężar odlewów żeliwnych – ok. 1 t. [więcej w: mzbm sosnowiec, montaż wodomierza, mrówka wschowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: montaż wodomierza mrówka wschowa mzbm sosnowiec