Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Badania prof. F. Esse

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przeprowadzone w Polsce przez prof. F. Esse badania, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne nad zagadnieniem przepływu spalin w piecach ceramicznych, wykazały, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ilością przepływających przez piec spalin a ilością wypalanych wyrobów. Ilość spalin, która musi przepłynąć przez piec dla – wypalenia 1 kg wyrobu, nazywa prof. Esse stałą przepływu spalin i oznacza ją przez W. W przypadku pieców kręgowych stała ta waha się w granicach 1,7-2,0 metrów sześciennych spalin (zredukowanych do temperatury O°C) przy ci- śnieniu 760 mm Hg i wynosi w = 1,7-2,0 Nm3/kg przy czym w piecach małych lub starych (a zatem nieszczelnych) przyjąć można W = 2,0 Nmś/kg, zaś w piecach dużych i znajdujących się w dobrym stanie W = 1,7 Nm3/kg. Metoda ta ogromnie ułatwia bezbłędne obliczenie wymiarów pieców i dlatego przyjęta została do stosowania z dobrym skutkiem przez nie- które biura projektowe przemysłu ceramicznego.
EKSPLOATACJA PIECÓW KRĘGOWYCH PRZESUSZANIE PIECA Nowy piec lub piec, który zaczyna pracować po dłuższej przerwie, należy przesuszyć. W celu przesuszenia dzieli się piec na kilka odcinków (4-8) ściankami z surówki lub cegły, zamurowuje wszystkie bramki oprócz jednej, skrajnej w każdym odcinku, podnosi dzwon na przeciwległym końcu odcinka i, rozpala ognisko około bramki, zwiększając stopniowo ogień. Przesuszanie trwa od 20 do 25 dni, zależnie od stanu pieca. [hasła pokrewne: mrówka gniezno, mrówka goleniów godziny otwarcia, projekt sklepu spożywczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno mrówka goleniów godziny otwarcia projekt sklepu spożywczego