Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Przygotowanie siewników do pracy

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2019

Przygotowanie siewników do pracy. Siewniki winny być zawczasu wyremontowane i doprowadzone do należytego stanu, a mianowicie: skrzynia nie może mieć szpar i musi być dobrze przymocowana do ramy, osłony aparatów wysiewających ustawione dokładnie i pewnie przytwierdzone do skrzyni. Podłużne przesuwanie oraz obracanie osi przyrządów wysiewających winno odbywać się gładko i bez zacięć. Przekładnia osi aparatu wysiewającego powinna być prawidłowo ustawiona, koła zębate, tryby łańcuchowe – ustawione w jednej płaszczyźnie, a odległości między wierzchołkami i wrębami zazębienia winny posiadać luz na 2,5-3 mm. Haczyki ogniw łańcuchowych mają być odwrócone do góry i w kierunku ruchu łańcucha, ostrza redlic naostrzone, talerze umocowane tak, aby nie miały wahań na boki, a jednocześnie dawały się łatwo obracać ręką. Redliczki mają być ustawione tak, aby znajdowały się na całej szerokości roboczej siewnika, a odstępy między nimi były jednakowe (przy siewie rzędowym). Do tego celu służy deska podziałowa dodawana przez fabrykę do każdego siewnika. Na tej desce jest oznaczone rozstawienie redliczek dla kilku różnych szerokości i odstępów redlic. Przy nastawianiu siewnika według deski kładzie się ją między kołami siewnika (deska zawsze ma taką długość, aby mogła zmieścić się między kołami siewnika) i na niej ustawia się redliczki według znaków. Jeżeli środek redlicy nie pokrywa się ze znakiem na desce – prowadnicę redlicy przesuwa się wzdłuż belki nośnej na właściwe miejsce i tam się ją zamocowuje. Przy wysiewaniu nasion okopowych odstępy między redlicami na- leży zwiększyć stosownie do międzyrzędzi. Wówczas będzie potrzebna mniejsza ilość redliczek i trzeba będzie wyłączyć niektóre z urządzeń wysiewających. W tym celu wstawia się najbliższe przewody nasienne do gardzieli sąsiednich redliczek i wyłącza zbędne przyrządy wysiewające przez zamknięcie ich zasuwkami. Przed rozpoczęciem siewu trzeba ustawić siewnik na taką ilość wysiewu, jaką chcemy uzyskać. Podziałką umieszczoną na regulatorze wysiewu można posługiwać się tylko dla orientacji. Nastawienie siewnika należy dokonywać na podwórzu przed wyjazdem w pole. Zanim przystąpi się do nastawienia siewnika, trzeba sprawdzić czy wszystkie trybiki wysiewające wyrzucają jednakowe ilości nasienia. Sprawdza się to przez przemierzenie linijką położenia tych trybików w różnych pozycjach regulatora. Jeżeli trybiki wysiewające będą. wysunięte jednakowo, to i ilość nasienia wyrzucana przez nie będzie jednakowa, jeżeli nie – to trzeba ich położenie wyregulować. [podobne: minimalny spadek dachu, mrówka gniewkowo, blacha cynkowo tytanowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha cynkowo tytanowa cena minimalny spadek dachu mrówka gniewkowo