Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

PRZYSPIESZONE ROZPALANIE PIECA KRĘGOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zwykle nowo wybudowany piec poddaje się przed uruchomieniem dłuższemu suszeniu, zależnie od wymiarów pieca. W Rosji opracowano i zastosowano metodę przyspieszonego rozruchu pieca, która skróciła mniej więcej 3-krotnie czas okresu przygotowawczego aż do chwili otrzymania z pieca pierwszej partii wypalonej cegły (12 dni zamiast 35-40 dni), umożliwiła zaoszczędzenie ok. 400 m3 drewna (norma na suszenie 1 m3 muru – 0,65 m drewna) i otrzymywanie cegły zadowalającej jakości z pierwszego cyklu wypalania. Zadnych uszkodzeń ścian pieca przy zastosowaniu tego sposobu nie ujawniono. Rozruch pieca odbywa się w sposób następujący. W poprzek kanału buduje się jak zwykle przy rozpalaniu pieca ściankę rozpalową, wykonując w niej 2 otwory paleniskowe o wymiarze 400 X 400 mm z rusztami i popielnikami pod każdym otworem. W bramce każdej komory buduje się paleniska. Ustawkę o gęstości 170 szt/m rozpoczyna się w odległości 2 m od ścianki. Przegrody papierowe ustawia się w każdej komorze. Pierwszą przegrodę stawia się za ósmą podsadką od początku ustawki. Po ustawieniu pierwszej przegrody zapala się ogień w paleniskach. Podnoszenie temperatury w pierwszym okresie odbywa się powoli, do 5°C na godzinę. Załadunek następnych komór trwa dalej po ustawieniu pierwszej przegrody. Po załadowaniu każdej następnej komory ustawia się przegrodę i w bramce roznieca się mały ogień. Kiedy temperatura przy pierwszej przegrodzie podniesie się do 140-150, a w przyległej komorze do. 100-120 st. C, przegrodę spala się. Po upływie siedmiu dni od rozpalenia ognia (w tym czasie spalono 7 przegród) temperatura palenisk wynosi 730 st. C, w ósmej podsadce 520 st. C, przed ósmą komorą 100 st. C. Gazy spalinowe z palenisk przepuszcza się przez wszystkie komory, wyprowadzając do dzwona siódmej komory. Po ośmiu dobach pierwsza komora została wypalona (t = 980°C). Potem prowadzi się palenie z mniejszą intensywnością w ciągu 2 dób i końcu przerywa, obniżając temperaturę do 370oe. Po upływie 10 dni od rozpalenia pieca ustaliły się następujące warunki procesu: studzenie – 3 komory, wypalanie – 2, Podsadką nazwano odcinek kanału ogniowego między osiami dwóch rządków zasypowych, załadowanych cegłą . Prędkość posuwania się ognia w ciągu pierwszego cyklu wy- nosiła 7 m/doba. Podnoszenie się temperatury o 5°C na godzinę (we wszystkich komorach) nie jest szkodliwe nawet dla ustawki cegły wykonywanej w warunkach zimowych. [patrz też: mrówka gniezno, mrówka goleniów godziny otwarcia, projekt sklepu spożywczego]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno mrówka goleniów godziny otwarcia projekt sklepu spożywczego