Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Rostsielmasz

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W siewnikach fabryki Rostsielmasz regulację przeprowadza się przez podkładanie lub odejmowanie podkładek w kształcie podkowy między piastę i zawleczkę przechodzącą przez oś przyrządów wysiewających. Przez dodanie takiej podkładki trybik wysiewający wysuwa się u nasiennej skrzynki na długość równą grubości podkładki, a przy wyjęciu jej – tryb pod działaniem sprężyny cofa się z powrotem do skrzynki nasiennej. W siewnikach fabryki Czerwona Gwiazda przesunięcie to osiąga się za pomocą podkładek koronkowych umieszczonych obok piasty trybu wysiewającego. Przy ustawianiu siewnika do siewu, podnosi się jeden koniec siewnika lewarem tak, aby koło dające napęd wałkowi wysiewającemu nie dotykało ziemi. Na obwodzie podniesionego koła w dowolnym punkcie robi się znak ułatwiający obliczenie ilości obrotów koła. Następnie nasypuje się do skrzyni nasiona, a pod redlicami rozpościera się płachtę, na którą przy obracaniu koła będzie się sypać nasienie. Potem ustawia się regulator na żądaną ilość wysiewu i włącza się urządzenie wysiewające przez opuszczenie redlic i następnie obraca się kołem jezdnym siewnika. Najwłaściwiej byłoby obracać koło tyle razy, ile obrotów musi ono zrobić przy zasianiu. powierzchni 1 ha, bo wtedy ilość wysypanego na płachtę nasienia wskazałaby normę wysiewu, na jaką jest nastawiony siewnik. W praktyce ze względu na oszczędność czasu, przekręca się koło 20 razy, po czym waży się wysypane na płachtę nasiona i porównuje się z ilością, jaka winna być wysiana przy 20 obrotach koła według ustalonej normy wysiewu. W tym celu przeprowadza się krótkie obliczenie, które sprowadza się do następującego: przy jednym obrocie koła jezdnego powierzchnia, którą zasieje siewnik, równa się iloczynowi obwodu koła przez szerokość roboczą siewnika . [hasła pokrewne: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha