Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

SCHEMAT OBLICZANIA PIECA

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2019

Obliczanie pieca dzieli się na obliczenie technologiczne i obliczenie cieplne. Przy obliczeniu technologicznym określa się główne wymiary konstrukcyjne pieca, zapewniające zaplanowaną wydajność przy zaplanowanym czasie wypalania. Przy obliczeniu cieplnym określa się wymiary urządzeń paleniskowych i wentylacyjnych oraz kanałów dymowych, umożliwiających prowadzenie procesu wypalania w zaplanowanym czasie przy niezbędnej temperaturze. Po określeniu objętości gazów spalinowych i gorącego powietrza oblicza się ich szybkości przepływu w kanałach spalinowym, ogniowym i nad sklepieniem, w dzwonach, dymnikach itd., a następnie sprawdza się wymiary konstrukcyjne tych elementów, mając na uwadze, aby prędkość przepływu gazów nie przekraczała 8 misek. Po i określeniu prędkości przepływu gazów oblicza się opór wskutek tarcia oraz opory lokalne i na podstawie tych danych dobiera się odpowiednie urządzenia wywiewne (komin lub wentylator). Metoda obliczania przepływu gazów spalinowych przez piece ceramiczne stosowane w Polsce. Podana przez autorów niniejszego poradnika metoda obliczania przepływu spalin przez piec, w przeliczeniu na 1000 sztuk wypalonej cegły, nastręcza ogromne trudności w przypadku, gdy potrzebna jest dokładna wielkość. przepływu spalin, np. przy projektowaniu wymiarów kanałów W nowo budowanym piecu, obliczaniu parametrów wentylatora mającego zastąpić komin, przy ustalaniu teoretycznej wydajności istniejących pieców itp. Trudności te wynikają stąd, że zużycie paliwa na 1000 szt. cegieł w praktyce waha się w granicach 120-300 kg węgla w zależności od umiejętności palacza, .stopnia dosuszenia cegły i innych czynników, zaś współczynniki nadmiaru powietrza spalania mogą się wahać praktycznie w gra- nicach 1,5-12 (na podstawie pomiarów). Wobec powyższego w zależności od przyjętej do obliczeń wielkości zużycia paliwa i współczynnika nadmiaru powietrza można łatwo popełnić błąd w obliczeniu przepływu spalin rzędu nawet paruset procent. [podobne: mrówka gniezno, mrówka goleniów godziny otwarcia, projekt sklepu spożywczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno mrówka goleniów godziny otwarcia projekt sklepu spożywczego