Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

scieki gospodarcze

Posted in Uncategorized  by admin
June 15th, 2018

W kanalizacji ogólnospławnej wody z rynien deszczowych i wpustów podwórzowych oraz ścieki gospodarcze odpływają wspólnym przykanalikiem. W kanalizacji rozdzielczej do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki gospodarcze, natomiast wody opadowe, spływające z dachów i podwórzy, odprowadzane są rynsztokami ulicznymi. Dołączanie rynien deszczowych i wpustów podwórzowych do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej niepełnej. jest niedopuszczalne. Ponieważ w osiedlach wiejskich kanalizacja ogólnospławna jest stosowana wyjątkowo, przeto w dalszym ciągu zostaną omówione tylko połączenia domowe dla kanalizacji rozdzielczej niepełnej. W obrębie podwórza przewody poziome należy układać wzdłuż budynków, na zewnątrz ścian, w odległości minimalnej 2-3 m. [hasła pokrewne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, Części samochodowe od najlepszych producentów, sterowniki plc ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części samochodowe od najlepszych producentów przydomowa oczyszczalnia ścieków sterowniki plc