Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Siewniki do lnu

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2019

Siewniki do lnu. Najbardziej rozpowszechnionym siewnikiem do lnu jest siedemnastorzędowy konny siewnik marki SL-17 i czterdziestoczterorzędowy ciągnikowy marki SL-44. Przyrządy wysiewające tych siewników są trybikowe ze zmniejszoną głębokością żłobków i odpowiednio zwężonym kanałem między dnem gniazdka i górną częścią obwodu trybu wysiewającego, Redliczki siewnika posiadają stopki wypukłe i są rozstawione w dwóch szeregach. Dla pogłębienia siewu redliczki obciąża się ciężarkami. Urządzenie do podnoszenia redliczek jest takie jak we wszystkich innych siewnikach. Przekładnia trybowa bez możności dostosowania jej do górnego wysiewu. Szerokość. robocza siewnika SL-17 wynosi 1,53 m przy 9-centymetrowych odstępach międzyrzędzi, a szerokość robocza siewnika ciągnikowego 3. 30 m. Siewniki do warzyw. Do siewu warzyw wymagających dokładnego wysiewu i przykrycia nasion używa się specjalnych siewników ogrodowych ręcznych, konnych lub ciągnikowych, Spośród siewników ręcznych najbardziej jest rozpowszechniony siewnik marki SO-l. Siewnik ten składa się z ramy z dwoma kółkami: przednim jezdnym i tylnym – służącym jednocześnie do ugniatania ziemi. Do ramy są przymocowane rączki służące do uruchamiania i prowadzenia siewnika. Na wierzchu ramy umieszczono skrzynkę metalową; na jej dnie znajduje się aparat wysiewający, złożony z wałka napędzanego przez koło jezdne za pośrednictwem dwóch stożkowych trybów, czterołopatkowego wygarniacza i nieruchomego cylindra z otworem wysiewającym. Przy ruchu siewnika nasiona spadają ze skrzynki do cylindra, skąd są wygarniane przez kołeczki do otworu wysiewającego, a stamtąd wpadają do gardzieli redliczki. Do regulacji ilości wysiewanych nasion nasadzono z wierzchu cylindra pierścień z otworem. Przez obrót pierścienia na cylindrze można zmieniać wielkość otworu wysiewowego i tym samym zmieniać ilość wysianych nasion. [więcej w: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha