Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

SIEWNIKI Typy siewników i sposób ich pracy

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2019

SIEWNIKI Typy siewników i sposób ich pracy. W zależności od sposobu siewu siewniki dzielą się na rzutowe; rzędowe i kupkowe, pod względem zaś przeznaczenia na zbożowe, buraczane, do traw, lnu i kukurydzy oraz nawozów mineralnych itp. Stosuje się także siewniki kombinowane, a więc do jednoczesnego wysiewu nasienia i sproszkowanego mineralnego nawozu , Poza tym siewniki dzielą się na ręczne, konne i ciągnikowe. Dwunastorzędowy konny siewnik. Składa się on z ramy opartej na 2 kołach oraz dwukołowego przodka, który stanowi trzeci punkt oparcia ramy siewnika. Na ramie jest umieszczona skrzynia nasienna . W dnie skrzyni znajdują się otwory, przez które przesypują się nasiona do przyrządów wysiewających, przymocowanych do dna skrzyni. W czasie pracy siewnika przyrządy wysiew owe wygarniają nasiona, które wpadają następnie do przewodów nasiennych , skąd samoczynnie zsuwają się do redliczek , a następnie na dno bruzdki wyżłobionej przez redlicę. Bruzdki zostają następnie zasypane ziemią, a tym samym także i nasiona znajdujące się na ich dnie. Zasypywanie redlin następuje częściowo na skutek samoczynnego osuwania się ziemi po ściankach bruzdy, a częściowo na skutek działania specjalnych łańcuszków. Regulacja zagłębienia redliczek i wyłączanie ich odbywa się za pomocą dźwigni . Siewniki ciągnikowe zazwyczaj nie posiadają przodków, gdyż opierają się bezpośrednio na zaczepie ciągnika. Mają one większą szerokość roboczą i posiadają większą ilość przewodów wysiewających. Wyłączanie siewnika ciągnikowego odbywa się najczęściej za pomocą automatu. Siewniki nie posiadające przewodów nasiennych i redliczek otrzymały nazwę rzutowych; spośród nich jedynie siewniki do traw znalazły zastosowanie. Części robocze i pomocnicze siewnika rzędowego. Skrzynie nasienne siewników są budowane bądź z drzewa, bądź też z blachy żelaznej w kształcie koryta u góry rozszerzonego. [hasła pokrewne: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha