Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

SPRZĘT TRANSPORTOWY PRZY RĘCZNYM PRZEWOZIE SURÓWKI I CEGLE

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2019

Ręczny przewóz surówki z prasy do szop i z szop do pieca w małych cegielniach sezonowych odbywa się na taczkach. W cegielniach o większej wydajności przewóz świeżo uformowanej surówki odbywa się na wózkach półkowych, a suchej surówki i cegły – na wózkach platformowych.
WYPALANIE CEGŁY I BLOKÓW ŚCIENNYCH Przy wypalaniu cegły i bloków zachodzą następujące procesy: 1. Usuwanie pozostałej wilgoci, która zawsze znajduje się w surówce w ilości 6-10% i więcej. Proces usuwania wilgoci kończy się przy temperaturze surówki ok. 110-120°C. 2. Podgrzewanie surówki i usuwanie głównej części chemicznie związanej wilgoci kończy się przy temperaturze surówki 450- 600°C. Przy tej temperaturze zaczyna się spalanie domieszek organicznych (trociny, zanieczyszczenia roślinne). 3. Właściwe wypalanie, które kończy się dla większości glin ceglarskich w temperaturze 900-1000°C. Zachodzą przy tym re- akcje chemiczne, nadające wyrobowi glinianemu właściwą wytrzymałość i odporność na zmiany atmosferyczne. 4. Stygnięcie wyrobów do temperatury 40-60°C, przy której wyładowuje się je z pieca. Między poszczególnymi procesami wypalania nie ma wyraźnych granic jeden proces przechodzi stopniowo W drugi. Szybkość przebiegu procesu wypalania zależy od wymiarów wyrobów, wilgotności surówki i jej właściwości, a ponadto od typu i wymiarów pieca oraz sposobu prowadzenia procesu wypalania. Czas, w ciągu którego można wypalić wyrób (cegłę lub dziurawkę), jest stosunkowo niewielki – od kilku godzin do doby. W piecach, w których jednocześnie wypala się dużą ilość wyrobów, proces przebiega nierównomiernie, co znacznie przedłużą czas wypalania. Obecnie czas wypalania w piecach kręgowych i tunelowych został obniżony do 40-60 godzin, co nie stanowi jeszcze dolnej granicy. [patrz też: mzbm sosnowiec, montaż wodomierza, mrówka wschowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: montaż wodomierza mrówka wschowa mzbm sosnowiec