Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Umieszczenie przewodu projektuje sie zazwyczaj na srodku ulicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 16th, 2018

Umieszczenie przewodu projektuje się zazwyczaj na środku ulicy, wówczas długość połączeń domowych (przykanalików) jest jednakowa z obydwu stron. Po wytyczeniu osi przewodu oznacza się palikami brzegi wykopu. Wzdłuż brzegów pozostawia się pas o szer. 0,5-0,7 służący do przejścia wzdłuż wykopów, do ustawienia kozłów, kładek, transportu materiałów itp. Dno wykopu powinno ściśle odpowiadać zaprojektowanej niwelecie dna kanału do sprawdzania głębokości wykopu, zaznaczenia osi kanału ustawia się w odległościach co 10-30 m celowniki . Posługując się krzyżem lub sznurem rozciągniętym na celownikach, można ustalić w dowolnym miejscu głębokość dna wykopu. Wykop wykonujemy o 3-6 cm płytszy, pogłębiając go przy zakładaniu przewodów, a to w celu ułożenia ich w gruncie nienaruszonym. W gruntach słabych i przy ich małej miąższości należy po usunięciu warstwy słabej zastosować podłoże o grubości 5-20 cm z piasku, tłucznia lub żwiru. [więcej w: hurtownia artykułów elektrycznych gdynia, hamulce pneumatyczne zasada działania, pompy lakiernicze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hamulce pneumatyczne zasada działania hurtownia artykułów elektrycznych gdynia pompy lakiernicze