Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Ustawka przy wypalaniu drewnem

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy wypalaniu surówki drewnem i dużymi kawałkami torfu nie wykonuje się rusztów, a pod czeluściami zasypowymi buduje się studzienki sięgające aż do posadzki pieca. Drewno spada na posadzkę i spala się. Nieraz surówkę w dolnej części ustawki w jodełkach międzypaleniskowych ustawia się bliżej w tym celu, aby drewno i węgiel nie leżały na samym spodzie. Ustawka mieszana. Gdy wypalanie odbywa się przy użyciu paliwa mieszanego, buduje się pod niektórymi rządkami czeluści zasypowych ruszty na paliwo drobne (ustawka rusztowa), a pod innymi – ruszty na paliwo grubsze (ustawka stykowa). Liczba podsadek tego lub innego typu zależy od stosunku procentowego różnych rodzajów paliwa. Ustawka w jodełkę prostą. Prosta ustawka różni się od ustawki zwykłej tym, że warstwy międzypaleniskowe nie są układane w jodełkę skośną, jak w innych rodzajach ustawki, lecz wzdłuż i w poprzek pieca, co zagęszcza nieco ustawkę i wywołuje prostoliniowy ruch gazu. Aby stworzyć nieprzerwany ciąg dla gazów, ustawia się cegły ściśle w dotyk. Czeluście zasypowe wykonuje się różnie, zależnie od rodzaju stosowanego paliwa. Ustawka przesypkowa. Wypalanie cegły przy zastosowaniu przesypki paliwem rozpoczęto w Cegielni Penzeńskiej według pomysłu inż. Baskakowa. Ustawka może być prostoliniowa lub mieszana. Przy ustawce prostoliniowej ustawia się na wyrównanej posadzce pieca, wzdłuż kanału ogniowego, surówkę parami, z zachowaniem odstępu między parami na szerokości pieca 120-130 mm. Wzdłuż pieca pary ustawia się na styk. N a utworzonych spodach układa się surówkę w poprzek pieca ściśle obok siebie. Następne warstwy ustawia się w ten sam sposób – trzecią jak pierwszą, czwartą jak i drugą itd. W środku kanału ustawka jest nieco rzadsza niż przy brzegach – na każdej poprzecznej cegle w środku ustawki układa się dwie cegły podłużne, przy ścianach zaś dwie i pół. Trzy górne warstwy układa się jak najściślej , aby zmniejszyć ilość powietrza przechodzącego pod samym sklepieniem przez pustą przestrzeń powstałą po wypaleniu i skurczeniu się surówki. Jednocześnie z ustawką przesypuje się poszczególne warstwy paliwem. Paliwo zasypuje się na poprzeczne, ścisłe warstwy przy użyciu nie więcej niż 90 kg paliwa umownego na 1000 szt. surówki. Pierwszą porcję zasypuje się na spód pieca. Paliwo wyrównuje się gładzikiem i przesypuje. częściowo do szczelin, które znajdują się nawet między ściśle ustawioną surówką. Większe kawałki paliwa rozmieszcza się w odstępach między podłużnie ustawioną surówką. Przy 100-procentowym zasypywaniu paliwa taka ustawka i przesypywanie paliwem odbywa się w całym piecu, również pod czeluściami zasypowymi, Jeśli przesypuje się nie więcej niż 70% paliwa na 1000 szt. surówki, wykonuje się pod skrajnymi czeluściami przy ścianach wewnętrznej i zewnętrznej ruszt paleniskowy do zasypywania reszty paliwa. Gdy do prze- sypki daje się 50 kg paliwa umownego, co wskazane jest robić przy stosowaniu tej metody, ruszt paleniskowy wykonuje się pod wszystkimi czeluściami, ale w co drugim rządku. W każdej komorze przy dymniku ustawkę przerywa się. Szerokość przerwy wynosi 150-180 mm. W tym miejscu ustawia się przegrodę. [przypisy: urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy, kaplica braci klaus, patrz jak to rozpalam ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus patrz jak to rozpalam urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy