Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Ustawka surówki uformowanej z masy, do której wprowadzono paliwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Poczynając od 1950-1951 roku wprowadza się coraz częściej produkcję cegły z masy, do której wprowadzono paliwo. Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w następnych rozdziałach. Na razie zastosowano tę metodę przy produkcji cegły pełnej i dziurawki z masy, do której wprowadzono ok. 700% paliwa potrzebnego do wypalania. Zaproponowano dwa rodzaje ustawki jedną przy wypalaniu pełnej cegły, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Oczakowskiej, i drugą przy wypalaniu dziurawki, opracowaną i zastosowaną w Cegielni Nikolskiej przez Mazowa, laureata Nagrody Stalinowskiej. Ustawka dziurawki porowatej różni się od zwykłej ustawki tym, że zastosowano w niej szereg sposobów najbardziej równomiernego rozdziału powietrza potrzebnego do spalania w strefie wypalania. W tym celu w centralnej części kanału, do której dostęp powietrza jest bardziej utrudniony, uformowano podłużne kanały (drugie spody). Przekrycie dolnych spodów w środkowej części kanału wykonuje się czwartą cegłą, a przy ścianach – piątą. Prócz tego nie dopuszcza się nigdzie do zagęszczenia ustawki; odległość między cegłami nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Ruszt paleniskowy układa się w ten sposób, aby w środkowej części ustawki paliwo nie zatrzymywało się w większej ilości. Wszystkie te środki sprzyjają równomiernemu i odbywającemu się we właściwym czasie spalaniu się paliwa wewnątrz surówki. W Cegielni Ocz akowskiej zastosowano inny rodzaj ustawki, który również miał na celu równomierne na całym przekroju doprowadzanie powietrza do strefy wypalania. Kozły ogniowe ustawia się na całym przekroju kanału w sposób jednakowy, jak w ustawce rusztowej – dwie cegły wzdłuż kanału, dwie cegły w poprzek kanału. Spody układa się tylko przy ścianach kanału, i przekrywa trzecią surówką. W pozostałej części kanału zamiast spodów ustawia się na posadzce pieca po 2 surówki z odstępem 120 mm pomiędzy parami. Jodełkę układa się różnej gęstości. Przy ścianach na każdą surówkę ułożoną w poprzek kanału kładzie się wzdłuż 2,5 surówki, w środkowej części na każdą surówkę ułożoną w poprzek – 2 surówki wzdłuż, a w górnej części, począwszy od 14 warstwy na całym przekroju, na każdej surówce ułożonej w poprzek układa się wzdłuż 3 surówki. Cała ustawka jest prosta, ukośnych jodełek nie wykonuje się. Bliżej ścian i sklepienia układa się surówkę możliwie najgęściej , bez luzów; pod sklepieniem układa się w wolnych miejscach surówkę na płask. Przegrody ustawia się w każdej komorze. Przy wprowadzaniu do masy mniej niż 70 kg paliwa umownego na 1000 szt. surówki wykonuje się spody jak zwykle, przekrywając je trzecią surówką. [patrz też: wykres haigha, przelicznik m2 na m3, granit cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: granit cena za m2 przelicznik m2 na m3 wykres haigha