Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

USTAWKA SURÓWKI

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

W piecu kręgowym ustawkę surówki wykonuje się stosując różne sposoby. Zależnie od sposobu układania jodełek paleniskowych rozróżnia się ustawki: rusztową, stykową ukraińską do wypalania drewnem i mieszaną. Zależnie od sposobu układania jodełek międzypaleniskowych rozróżnia się ustawki w jodełkę skośną i w jodełkę prostą. Oprócz tych ustawek, stosowanych przy zasypywaniu paliwa z góry przez czeluście zasypowe, stosuje się ustawkę przesypkową do wypalania na przesypkę, bez zasypywania paliwa przez czeluście zasypowe, i ustawkę surówki, do której wprowadzono paliwo. Przy wszystkich wspomnianych ustawkach, oprócz przesypkowej, ustawia się na oczyszczonej i wyrównanej posadzce pieca spód. Wysokość spodu (nóżek) jest różna. Im więcej popiołu zawiera paliwo, tym wyższy ustawia się spód. Od wysokości spodu zależy kierunek ciągu w piecu: wyższy spód wykonuje się w miejscach, do których należy doprowadzać więcej powietrza dla intensywnego palenia (np. przy zewnętrznej stronie pieca). Ustawka rusztowa. Przy ustawce rusztowej, dostosowanej do spalania drobnego paliwa, jodełkę między paleniskami układa się skośną, a jodełkę paleniskową (pod czeluściami zasypowymi) – prostą. Zadaniem jodełki paleniskowej jest stworzenie rusztu, na którym można najbardziej równomiernie rozmieścić i spalić zasypane do czeluści zasypowych paliwo. Jodełka paleniskowa składa się z klatki złożonej z na przemian leżących warstw surówki: jednej warstwy tworzącej ruszty, układanej z odstępami wzdłuż pieca, i drugiej warstwy ułożonej taśmą w poprzek pieca z surówek przylegających. do siebie, służącej jako podpory dla rusztów. Surówki w rusztach górnej warstwy ustawia się w szachownicę nad odstępami między surówkami dolnej warstwy. Ustawka stykowa. Przy ustawce stykowej ruszty tworzące jodełkę paleniskową wystają z jodełek międzypaleniskowych do połowy, na wprost siebie. Zależnie od rodzaju stosowanego paliwa i jego wymiarów odległość między rusztami wzwyż i wszerz może się zmieniać. Ustawka ukraińska. Przy ustawce ukraińskiej, dostosowanej (podobnie jak ustawka rusztowa) do spalania drobnego paliwa, ruszty składają się z dwóch położonych obok siebie cegieł (par), opierających się końcami na jodełkach międzypaleniskowych. Dzięki takiej ustawce ruszty mają dużą powierzchnię do spalania drobnego paliwa. Prócz tego w całej ustawce nie ma cegieł rozmieszczonych w poprzek kanału pieca, poza spodem i ich przekryciem. [patrz też: urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy, kaplica braci klaus, patrz jak to rozpalam ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus patrz jak to rozpalam urząd pracy lidzbark warmiński oferty pracy