Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

W miejscach polaczenia przewodów podwórzowych nalezy budowac studzienki rewizyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W miejscach połączenia przewodów podwórzowych należy budować studzienki rewizyjne. Należy obierać kierunki jak najprostsze. ze względu na koszt wykopów. Zmiany kierunków przewodów muszą być łagodne, osiągane za pomocą krzywek; przy czym promień krzywizny nie powinien być mniejszy niż 10 bądź też 25 średnic dla przewodów drugorzędnych. Przewody należy łączyć pod kątem nie większym niż 45°. Do powiększeń, względnie do zmniejszeń przekrojów należy stosować oddzielne kształtki (zwężki). Spadki przewodów poziomych dołączonych do przykanalika nie powinny się załamywać i muszą wynosić przy najczęściej stosowanej średnicy 150 mm co najmniej 20%0, a przy wyjątkowo stosowanej średnicy 100 mm – 30%0. Aby zabezpieczyć przewody od przemarzania, grubość przykrycia powinna wynosić 1,0-1,8 m, zależnie od warunków klimatycznych i terenowych. [patrz też: program do projektowania elewacji, minimalny spadek dachu, blacha cynkowo tytanowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha cynkowo tytanowa cena minimalny spadek dachu program do projektowania elewacji