Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Wypalanie cegły węglem kamiennym

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2019

W piecu polowym o pojemności 75 tys. cegieł, zastosowanym w Cegielni Czapajewskiej (obwodu kujbyszewskiego), wypalanie cegły węglem kamiennym odbywa się w następujący sposób. Ustawkę cegły W piecu o wymiarach 1,5X4,5 m i wysokości 4,3 m wykonuje się w skośną jodełkę wzdłuż szerokości pieca. Odstęp między cegłami wynosi 15-7-20 mm, gęstość 340 szt/m. Na wysokość ustawia się 36 warstw surówki. Pierwsze 6 warstw ustawia się bez przesypywania węglem. Następne 24 warstwy przesypuje się drobnym węglem, górne 6 warstw ustawia się znów bez przesypki. Węgiel marki ARSz przesiewa się wstępnie przez sito o otworach 10X10 mm. Węgiel w odmierzonej ilości zasypuje się na każdą jodełkę równomiernie na całej powierzchni. Całą ilość węgla zasypuje się między surówkę. Węgiel, który pozostaje na powierzchni cegieł, zgarnia się również między surówkę, ponieważ paliwo, które przedostaje się pod kolejną warstwę cegły, spalając się nadtapia surówkę i powoduje psucie się cegły. Węgiel należy rozsypywać możliwie równomiernie po. całej ustawce. Poczynając od 7 warstwy pozostawia się w ustawce otwory – studzienki dla uzyskania lepszego ciągu. W tym celu przy usta- wianiu jodełki pozostawia się w oznaczonym miejscu odstęp na szerokość trzech cegieł i w utworzonym odstępie układa się prostopadle do boków dwie cegły. W ten sposób uzyskuje się otwory o wymiarach 12X25 cm. Takich otworów wykonuje się 12; 4 otwory wykonuje się w narożnikach pieca, a pozostałe 8 rozmieszcza się równomiernie na całej powierzchni pieca w dwóch rzędach po 4 otwory w rzędzie. W celu prawidłowego wymurowania studzienek ustawia się pionowo listwy drewniane. N a górze piec jak zwykle pokrywa się surówką ułożoną na plask. Ciąg w studzienkach reguluje się przykrywając je cegłami ułożonymi na płask. Zużycie paliwa umownego na wypalenie surówki przy jej wilgotności ok. 10% wynosi 380 kg/1000 szt. W pierwszym okresie wypalania do chwili zapalenia się węgla stosuje się drewno zużywając ok. 0,75 m3/1000 szt. Pozostałą ilość paliwa w postaci. węgla ARSz zasypuje się na jodełki. Na 1 rządek idzie 814 kg węgla, czyli 18,9 kg na jedną jodełkę. Przy ciężarze 1 wiadra węgla 12 kg zużywa się na jedną jodełkę 1,5 wiadra węgla. [więcej w: mzbm sosnowiec, montaż wodomierza, mrówka wschowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: montaż wodomierza mrówka wschowa mzbm sosnowiec