Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

WARUNKI WYPALANIA I ICH REGULOWANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pod warunkami wypalania rozumie się rozkład komór pieca według procesów zachodzących przy wypalaniu, a mianowicie dosuszania, podgrzewania, właściwego wypalania, powolnego studzenia i studzenia z zachowaniem założonych temperatur. Warunki wypalania reguluje się za pomocą: 1) odpowiedniej manipulacji dzwonami dymowymi ogniowymi w zależności od rozkładu komór; 2) przestrzegania określonych warunków ciągu; 3) przestrzegania założonej szybkości posuwania się ognia przez regulowanie ciągu i zasypywanie paliwa. W zależności od zachowania powyższych warunków zmienia się przebieg procesu wypalania, co znajduje swój wyraz w krzywej wypalania, gdzie podana jest charakterystyka cieplna pracy wszystkich stref pieca. Podział komór według stref- zmienia się zależnie od metod pracy mistrza piecowego. Przesłony papierowe należy zakładać po podniesieniu dzwonu dymowego, ażeby w czasie zakładania utrzymać przesłonę siłą ciągu. Następnie przesłonę powleka się gliną i zamocowuje. Dolną część przesłony wywija się na posadzkę i zasypuje piaskiem lub popiołem. Z boków przesłonę przyciska się surówką przy kolejnym jej ustawianiu, a w części sklepieniowej zakłada się papier między ścianką i surówką i zaciska go walkami ze skrawków papieru. Gorące powietrze z komór stygnących wprowadza się do komór dosuszanych przez kanał kurzawkowy (grzewczy). [podobne: mzbm sosnowiec, montaż wodomierza, mrówka wschowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: montaż wodomierza mrówka wschowa mzbm sosnowiec