Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

WARUNKI WYPALANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy cyklu wypalania surówki trwającym 296 godz. ustalono następujące warunki technologiczne: Dosuszanie i podgrzewanie surówki 96 godzin Podnoszenie temperatury do momentu zapłonu węgla 8. Wypalanie (palenie się węgla) 72. Powolne studzenie 1) 60 Stygnięcie 60 Następnie otwory zasypowe palenisk przymyka się zasuwami z otworami podmuchowymi. Gdy ogień wybija na górę pieca, odcinki te zasypuje się gliną dla wyrównania postępu ognia . Gdy proces spalania węgla kończy się, całą górę pieca zasypuje się warstwą gliny grubości ok. 5 cm. Następnie zalepia się szczelnie gliną otwory zasypowe palenisk i piec przestawia się na powolne studzenie. Po upływie określonego czasu otwiera się stopniowo otwory paleniskowe oraz górę pieca i wyładowuje ostudzoną cegłę, Przy stosowaniu mieszanego paliwa (drewno, węgiel) do wypalania oszczędza się 1,45 mS drewna na 1000 szt. wypalonej cegły. Zależnie od gatunku węgla i wilgotności surówki zmieniają się także warunki wypalania odpowiednio do warunków miejscowych. Piec polowy jest zasadniczo piecem mielerz owym, w którym wszystkie ściany i otwory paleniskowe są zbudowane na stale. Pojemność pieców polowych waha się w granicach od 20 do 80 tys. sztuk cegieł, pojemność komory lub też komór pieca wynosi od 90 do 360 m3 (średnio 220 szt. surówki i na 1 m komory ogniowej). 1) Inaczej podtrzymywanie temperatury albo hartowanie W celu ułatwienia dowozu surówki do pieca i wywozu z pieca cegły wypalonej oraz w celu zmniejszenia kosztów budowy można piec wbudować w ziemię poniżej poziomu terenu. Ściany pieca buduje się z cegły palonej lub z kamienia, można też w celu obniżenia kosztów budowy wykonać ściany pieca częściowo lub całkowicie z surówki. Rodzaj użytego materiału i sposób budowy ścian oraz grubość murów (770-1200 mm) zależy od ukształtowania terenu i wielkości pieca. Przed przednią ścianą pieca wykonuje się włazy dla dogodniejszego obsługiwania palenisk. Włazy wzmacnia się drewnianymi ścianami i buduje się w nich schodki. W celu ochrony załadowanej surówki i palenisk przed opadami atmosferycznymi zabezpiecza się górę pieca i włazy dachem. Bardzo ekonomiczne pod względem budowy i zużycia paliwa są piece polowe systemu rowowego. Piece te nie wymagają dużych nakładów finansowych, są łatwe w obsługiwaniu i można w nich do wypalania cegły stosować gorsze gatunki paliwa i w mniejszych ilościach. W piecach tego typu spala się zamiast kęsów węgla miał, muł, węgiel brunatny i torf, przy czym otrzymuje się cegłę jednolitą, bez przepałów lub niedopałów. Pierwszy piec rowowy został wybudowany w Polsce w Kątach (pow. Jarocin, woj. poznańskie). [podobne: mrówka gniezno godziny otwarcia, program do wizualizacji elewacji, mrówka goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno godziny otwarcia mrówka goleniów program do wizualizacji elewacji